Jijnjevaerie

Att läsa mer:

Ljungdahl, Eva
Jijnjevaerie sameby : historia och kulturmiljöer. - [Fulltext pdf]. - Östersund : Gaaltije [Länsstyrelsen Jämtlands län], 2014. - 35 s. : iill. - (Skrifter utgivna av Gaaltije ; 17)

ae5b63e4-94b8-4a74-ae72-37c47713a138


Länk till övrig litteratur i Libris.
Länkar till en del TV-inslag, nedan:
Stina [Dabrowski] om Samer. - (Öppet arkiv] SVT-play
En film som bla visar hur samebyn försöker använda hästen i renskötseln. - Sändes 3 januari 1999 | Längd 27 min.

Tre inslag från SVT-Play:

Premiär för ny tv-serie om unga renskötare [Elektronisk resurs]. - 2016. - SVT-play. - Se hela

Mats-Isak Sparrock: Det var som ett blodbad [Elektronisk resurs]. - 2017. - SVT-play.  Se hela + Se hela


Ett axplock nyheter:

Jijnjevaerie sameby: ”Det behövs en kriskommission”- SVT nyheter Västerbotten 6 december 2011 16.57. Angående hotet från rovdjuren.

Persson, Marianne [för Jijnjevaerie]
Ang gränskonflikter med Norge. pdf
Skrivelse på Regeringskansliets sida.

Överenskommelse nådd mellan Statkraft SCA Vind AB och Jijnjevaerie sameby. - Pressmeddelande: 12 juli, 2016.
  Ang ersättning när renbetesmarkerna ödeläggs av vindkraftverk.

SNURRIGT – VINDKRAFTSMOTSTÅND MOT MILJÖFÖRSTÖRING I SOLLEFTEÅ KOMMUN – Baggböleri på 2000-talet! - 9 februari 2016.

Jijnjevaerie sameby förlorade mot Statkraft. Idag offentliggör Norska och Svenska kontaktpunkterna för OECD sin rekommendation i saken Jijnjevaerie anmälan mot Statkraft. Jijnjevaerie sameby konstaterar med besvikelse OECDs bedömning att Statkraft inte brutit mot riktlinjerna, trots att OECD menar att de (Statkraft) kunnat visa mer hänsyn.
[Sidan är uppenbarligen en del i ett allmänt missnöje med vindkraftverk i Sollefteå och motståndet mot dessa].