Samer i Norge

Lagstiftning
Norge har fr o m 1979 "Lov om reindrift”, renbeteslag. Ersätter den tidigare från 1933. 

Renbetesområden
Landet är indelat i sex renbetesområden som i huvudsak sammanfaller med de sex nordligaste fylkena där renskötsel är tillåten. För varje område finns ett områdesstyre som väljs av fylketinget för fyra år åt gången. Sex rendriftsagronomer chefar över områdena och har i sin tur en renbeteschef.
Under dessa finns renbetesdistrikt som motsvarar de svenska samebyarna.
  Inom detta nordliga område är det bara samer som får bedriva renkötsel. Utanför området kan vem som helst göra detsamma. 
  På 1980-talet fanns ca 170 000 renar fördelade på 600 familjeföretag; ca 2000 personer är sysselsatta i rennäringen.

Se Statens reindriftsförvaltning (no) fram till 2014. Nu Landbruksdirektoratet.
[Hemsida]