Sapmi - landet i norr


Eriksson, Bengt
Rennäringen, en miljardindustri som går mot en kollaps och som idag sysselsätter ca 15 000 årsarbeten i Norrlands inland och i Norra Finland. - Boden : BenErik konsult, 2014. - 35 s. : ill.