Romaner med motiv från samiska sammanhang.


Ekbäck, Cecilia
I vargavinterns land / Översättning: Ing-Britt Björklund. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2015. - 365 s.
   Orig:s titel: Wolf winter.

Ekbäck, Cecilia, 1971- (författare)
Midnattssolens timme / Översättning: Ulrika Jannert Kallenberg. - Stockholm : Bonnier, 2017. - 300 s.
   Orig:s titel: In the month of the midnight sun.


EkerlidBirger 
Fjäll i förvandling : tre romaner om kolonialism och kulturkrockar i Sameland, - 2014.


Hagberg, Mattias
Rekviem för en vanskapt. - 2012.
  
Lundgren, Åke
Långa Lappflickan : Sägnen om Stor-Stina. - 1981.

ÅL om sin bok. - (Mer om Stor-Stina)
Ny utg. med bakgrundsmaterial, se Adlibris.

Lundgren, Åke
Gudaberget. - 1982. - (Trilogin om Nordanlanden ; 1)
En mörk tid i Sveriges historia "Ett riktigt exotiskt och underhållande spektakel, faktiskt: små besynnerliga människor i besynnerliga brokiga dräkter, och lika besynnerliga kreatur med horn på huvudet. Det var lappar och renar som visades upp för kungliga svenska hovet. Året var 1594, Sigismund var nyutropad landsfader. Inte hade de där lapparna kommit av egen fri vilja till Uppsala. De hade tvingats, precis som deras folk däruppe i Nordanlandet av sina svenska herrar tvingades att betala hårda skatter och dyrka den kristne guden. Lappens land tog man ifrån honom, av lappen skulle slås mesta möjliga mynt. Lappen skulle tiga och lyda. Hans kvinnor var fritt villebråd för de svenske." Åke Lundgrens historiska roman berättar vad som hände några samefamiljer från Pite lappmark dessa år när den svenska kungamaktens erövringståg innebar förföljelse och grova övergrepp för den nordliga ursprungsbefolkningen. Det är en till stilen stram, till innehållet explosiv historia som lyfter fram något oerhört. 

Lundgren, Åke
Trollknuten. - 1984. - (Trilogin om Nordanlandet ; 2)
Kronan och korsets skuggor hade fallit tunga över Nordanlandet. "De lapparnas konung" kallade sig svenskarnas regent nu. För äran att vara svenska undersåtar fick fjällfolket årligen avstå en dryg del av sin enda rikedom: renhjordarna. Det såg kungens fogdar till. Den som tredskades straffades hårt. Kristnas skulle lapparna också! Bort skulle det avskyvärda oskicket att tillbe stenar och stubbar! Omskolningen började naturligtvis med de unga. Erik Sjulsson är en av ett tiotal pojkar som 1606 ska föras till Uppsala för att lära sig läsa och omvändas till den rätta läran. Han rymmer, flyr tillbaka till sitt eget land. Och till sin gamla tro. Med Erik i förgrunden, medan hans liv vrider sig över mannaålderns hopp och trots mot ålderdomens ensamhet och vemodsdrömmar, slås här upp ett brett panorama över det samiska folkets öden under den period som historieböckerna kallar stormaktstiden. En dov vrede dunkar som en trolltrumma genom denna strama och kraftfulla berättelse om hur en liten kultur med våld införlivas i en stor.

Lundgren, Åke

Järtecknet. - 1985. -(Trilogin om Nordanlandet ; 3)
I den stora ondskans tid flämtar ännu skenen från häxbålen. Den renande elden har befriat människan från djävlar och trolltyg. Men inte överallt. I Nordanlandet råder ännu samma djupa andliga mörker som i urminnes tider. Och värst är det folk som kallas lappar. Vintern 1687 tvångssamlas hedningarna i Pite lappmark till ett skrämmande lagmansting där "lapparna" åläggs att överge sina gudar och lämna ifrån sig sina trolltrummor. Men en, nåjden Anund från Malålandet, vägrar. Samtidigt kommer en främling ända från Rom, upptänd av sin längtan att få missionera bland "lapparna". Så rullas en bred och dramatisk berättelse om folket i Nordanlandet upp. En liten kultur hotas av en stor, medan ett järtecken lyser på himlen, över onda och goda. Järtecknet är en stram och kraftfull skildring av den lilla människans kamp mot förtryck, krig och mänsklig dårskap. Rosendahl, Sven. NSD
Den Femtonde Hövdingen. - 1964.

Utspelar sig i Lappland under 1600-talet under Drottning Kristinas styre. Svensken behöver silver och koppar för att finansiera sina fälttåg och det är lappen som ska göra arbetet. Den gamla tron och dess sedvänjor förbjuds och de som inte lyder får brinna. Anta Vouma är renskötaren och sonen av en nåjd som varje år måste se sina renar stupa från bördan av att frakta svenskens mineraler. Hans folk är fast i en mardröm där svensken har gjort dem till slavar. Men hos lapparna lever ännu drömmen om en tid då de var fria, levde under sina egna hövdingar och gudar, hur de fritt fick vandra längst fjällen och sköta renen som guden Jumpel givit dem. Enligt deras legend överraskades femton lapphövdingar som var beredda att föra motstånd mot svensken, fjorton av dem dödades men den femtonde flydde. Legenden säger att en dag ska den femtonde återkomma för att leda lapparna ut ur tyranniet och svenskens förtryck. Anta Vouma har inte glömt de gamla gudarna eller legenden. Han väntar på att hans folks hövding ska återvända.
  I Norrland hava vi ett västindien - (Mina bibliotek) (Mer från Minabibliotek)