Litteratur

images

Fjellström, Phebe
Samernas samhälle i tradition och nutid. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedt, 1986. - 640 s. : ill.
   Orig utg. 1985.

Snell, Olof

Brottstycken från Torne och Kemi lappmarker : birkarlar, fogdar, lappar, handel, gränstvister

Sápmi i ord och bild : en antologi / Texter samlade av Kajsa Andersson. - Västra Frölunda : On Line förlag AB. 
   Origs: titel: L
image du Sápmi 1-3.

     1. - 2015. - 592 s. : ill.
     2. - 2017. - 768 s. : ill.

     (Vol 1. Historia och politik ; Lapplandsresenärer ; Lapplansfotografer ; Om
     samerna på Kolahalvön ; Språk, traditioner och forskning.)

Rosendahl, Sven
Den femtonde hövdingen : en roman från 1600-talet Lappland. - Stockholm : Bonnier, 1964. - 324 s.

Udtja Lasse
[Lars Norberg]
Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure. - Stockholm : Emma publishing, 2013. - 137 s.  : ill.
  Första utg. 2007.


Westerdahl, Christer
Sydsamer från Bottenhavet till Atlanten : En historisk introduktion till samerna i Ågermanland och Åsele lappmark med angränsande delar av Jämtland och Norge. - Skärhamn : Båtdokgruppen, 2008. - 378 s. : ill.


Zachrisson, Inger 
Samisk-Nordiska kontakter under järnåldern - i dräkt och personliga tillhörigheter.