Oanvända länkar

Oanvända länkar


Baser och liknande

The Canadian encyclopedia
Pinterest

Poetry foundation

Släktforskning
Nya Olaus Laurentii

National Geographic : The Genographic project

Lockstaholm : Dinkenspiel skänker gård till okänd son i: Realtid.se

Dalarna  Fulltext

Larsson, Jesper
Fäbodväsendet 1550-1920 : Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem. - Jämtli förlag, 2009.
  Diss. SLU.


Nordamerikas indianer
Tidskrifter

NMAI National Museum of the American Indian Magazine

Film

IMDB Native Americans - American indians


Bäverkomplexet

Beaver and other pelts - Länk

Studies in the Medieval Atlantic av Benjamin Hudson s. 67 Google books
Baskerna

…the process of treating the fur with mercury nitrate, the so called secretage ”…has been traced back to the middle of the 17th  entury when it was a secret in the hands of a few French workmen, evidently Huguenots; for at the revocation of the Edict of Nantes in 1685 when the Huguenots fled to England, they caried the secret with them…. Se sida ”Hat industry” chapter from Mercury by Leonard Goldwater.

Seaver, Kirsten A.
A very commmon and usuall trade : the relationship between cartographic perceptions and fishing in the Davids Stdrait circa 1500-1550.


Wadensten, Hillevi
Hatt med historia
= Sid 44 - i : Västerbotten 2014 : 4 Medeltid

Exploring the medieval hunt : The Lappvattnet hat

Smiles, Samuel
The Huguenots (Google books) beaver    Ännu en sida av Smiles

Canada
The Canadian encyclopedia
Egna länkar Canada


Nordvästkusten
Teslin Tlingit Council   Wiki

Sydöstern

Joy Harjo (Poetry foundation)

Nordöstern
Egna länkar Nordöst
New England Pilgrims and Puritans in 17th century New England SAIL1620

Platån
Plateau Poples’ Web Portal

Subarktis
Tlicho-Dogrib (Canadian encyclopedia)

Litteratur

Poetry foundation

Konst

Leijonhufvud, Sigrid
Gustaf Hesselius d.ä. : en bortglömd svensk konstnär. - 3 s. Portr.
= Sid 123-[125] i: Personhistorisk tidskrift ; 1905. (Projekt Runeberg)Notiser om böcker att köpa


Encyclopedia of Canada’s peoples / Paul R Magocsi. -  1334 s.

Oanvända länkar


Baser och liknande

The Canadian encyclopedia
Pinterest

Poetry foundation

Släktforskning
Nya Olaus Laurentii

National Geographic : The Genographic project

Lockstaholm : Dinkenspiel skänker gård till okänd son i: Realtid.se

Dalarna  Fulltext

Larsson, Jesper
Fäbodväsendet 1550-1920 : Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem. - Jämtli förlag, 2009.
  Diss. SLU.


Nordamerikas indianer
Tidskrifter

NMAI National Museum of the American Indian Magazine

Film

IMDB Native Americans - American indians


Bäverkomplexet

Beaver and other pelts - Länk

Studies in the Medieval Atlantic av Benjamin Hudson s. 67 Google books
Baskerna

…the process of treating the fur with mercury nitrate, the so called secretage ”…has been traced back to the middle of the 17th  entury when it was a secret in the hands of a few French workmen, evidently Huguenots; for at the revocation of the Edict of Nantes in 1685 when the Huguenots fled to England, they caried the secret with them…. Se sida ”Hat industry” chapter from Mercury by Leonard Goldwater.

Seaver, Kirsten A.
A very commmon and usuall trade : the relationship between cartographic perceptions and fishing in the Davids Stdrait circa 1500-1550.


Wadensten, Hillevi
Hatt med historia
= Sid 44 - i : Västerbotten 2014 : 4 Medeltid

Exploring the medieval hunt : The Lappvattnet hat

Smiles, Samuel
The Huguenots (Google books) beaver    Ännu en sida av Smiles

Canada
The Canadian encyclopedia
Egna länkar Canada


Nordvästkusten
Teslin Tlingit Council   Wiki

Sydöstern

Joy Harjo (Poetry foundation)

Nordöstern
Egna länkar Nordöst
New England Pilgrims and Puritans in 17th century New England SAIL1620

Platån
Plateau Poples’ Web Portal

Subarktis
Tlicho-Dogrib (Canadian encyclopedia)

Litteratur

Poetry foundation

Konst

Leijonhufvud, Sigrid
Gustaf Hesselius d.ä. : en bortglömd svensk konstnär. - 3 s. Portr.
= Sid 123-[125] i: Personhistorisk tidskrift ; 1905. (Projekt Runeberg)Notiser om böcker att köpa


Encyclopedia of Canada’s peoples / Paul R Magocsi. -  1334 s.

Kubansk machete såld i Gävle 300 sek. - Ein Gleiches 40 euro.