Tidiga händelser i Nederländerna

Den siste ledaren i ett profrankiskt Nederländerna var frisernas Radbod

F KR

58 - 56 Caesars erövring av Gallien.

E KR

68 - 70 Batavernas uppror

ca 680 - 719 Redbad
 ”kung” i Frisland. (Anglo-Frisian languages).