Hollands guldålder

Tjänstefolk
Personligt tjänstefolk var inte så vanligt i Nederländerna som i omgivande länder. Staten ogillade att man anställde manligt tjänstefolk och lade en kraftig skatteplikt på arbetsgivaren för varje sådan anställd. Inte ens de mest välbärgade husen hade fler än tre betjänter. En kusk och en eller två betjänter. Det fanns inga bärare och inga lakejer sågs placerade utanför entrén som skulle markera husägarens viktighet. 
En betydande borgerlig familj krävde bara obetydligt med tjänstefolk och bara en jungfru som sov i en alkov i anknytning till köket. Hennes rättigheter och skyldighter reglerades via olika offentliga regelverk. En nyanställd tillhörande tjänstefolket måste anmäla sig på en bestämd dag, anständigt klädd och försedd med ett tillstånd. Husfolket hade ingen rätt att straffa tjänstefolket med fysiskt våld och  skulle ändå sådant intrdäffa blev det stundtalsl civilrättslig process och böter motsvarande ett års lön. Bara stöld var skäl för uppsägning, men den anställde kunde sluta när den behagade.

Zumthor s. 135.