Frihetskriget 1568-1648

Wikipedia
The 80 years war
Twelve Years’ Truce

Holländska frihetskriget var till en del en lång episod i relgionskrigen i Europa under 15- och 1600-talen. Det var också en kamp mellan det Habsburgska väldet och de fria staterna. Det innebar faktiskt att religionssaken åsidosattes för andra incitatment till krigen.
  Ingen hade väl en totalbild över vad som skedde och ofta var krigen lokala varianter på det allmänna. Så t ex Hollands frihetskrig som egentligen inte var ett krig mot katolicismen eller Spanien (del av Habsburg) utan ett krig mot i första hand Inkvisitionen. Och faktiskt mer för religionsfrihet än något annat. Mannen som lyckades befria Nederländerna är en av de största statsmännen i Europa någonsin,  Vilhelm av Orianen, den tyste kallad.

Habsburgare vad är det?
Med habsburgare menar man förkenklat en släkt med ett ursprung i slottet Habsburg i Schweiz som kom att dominera centraleuropa från tidig medeltid till slutet av 1700-talet. Det var inte alltid habsburgarna regerade över Österrike, ”Tyskland” och t o m Spanien, men ofta var det så. När religionskrigen florerade var Spanien under Karl V och hans som Filip II habsburgska länder. Det var också Nederländerna.

Religionskrigen i Europa medförde väldiga folkvandringar mestadels av reformerta (kalvinister, hugenotter) som egendomligt nog besatt mer av entreprenörsanda och och hantverksskicklighet än katolikerna. Detta var tydigast i Frankrike där kunskapen om hattillverkning försvann under 40 år efter det att ediktet i Nantes upphörde att gälla och förföljandet av huguenotterna satte fart igen..

Dessa reformerta/kalvinister/puritaner dyker upp i Nordamerika på de mest skilda ställen och spelar roll. De kallas Palatiner, bebor German flats och mycket annat, men de är i grunden kalvinister. Det är närapå likhetstecken mellan de engelska puritanerna i New England och kalvinister/huguenotter och förstås de holländare som koloniserade New Amsterdam. De dyker också upp i Sverige och på andra ställen i Europa också och spelar definitivt roll, även för Sveriges koloniala äventyr i Delaware, men sannolikt också för Sveriges engagemang i 30-åriga kriget. 

30 january 1648 slutade Nederländernas frihetskrig som utkämpats mot ”Det heliga romerska riket”. Fördrag slöts i Münster mellan Spanien och Nederländerna. Fördraget utgjorde en del av den västfaliska freden som ändade Trettioåriga kriget. Följden blev att den Holländska republiken erkändes som en suverän stat. Republiken bestod fortfarande av sju provinser som stadfästs redan i unionen i Utrecht 1579:  Holland, Zeeland, Utrecht, GelderlandOverijsselFriesland, and Groningen.

1566-67 Bildstormarna härjade 


1568 Granvelle och senare Alba kommer och blodsrådet upprättas. Egmont och Hoorn tas till fånga och avrättas. 


1572 Willem av Oranien färdas runt landet, sjötiggarna anfaller Brielle, spanjorerna rycker in i södra Holland, Rotterdam plundras. Leiden, Haarlem och Alkmaar belägras, massaker äger rum i Naarden.
1575 Mechelen (Malines) skövlas, Oudewater sticks i brand hellre än att staden skall falla i spanska händer. Spanjorerna ödelägger Antwerpen, förbunden i Utrecht och Atrecht ) (Arras) (1579) upprättas. Willem den tyste mördas i Delft och Parma gör olycksbådande återerövringar i söder.
  
 1577  Johan av Österrike (Don John) besegrade turkarna vid Lepanto. Hade ambitioner att göra England och Holland katolskt. 1575 hade han blivit generalguvernör över de spanska besittningarna i Italien och 1576 blev han ståthållare över de upproriska Nederländerna. Han försökte genom mildhet vinna deras sympati, men i december 1877 gav de nederländska ständerna upp sin tro och lydnad till honom. Han dog 1578. En plan på att genom Maria Stuarts befrielse ur engelsk fångenskap och giftermål med henne vinna Skottlands krona (och sedan Englands) försökte han aldrig utföra.