Frihetskriget 1568-1648

Wikipedia

30 january 1648 slutade Nederländernas frihetskrig som utkämpats mot ”Det heliga romerska riket”. Fördrag slöts i Münster mellan Spanien och Nederländerna. Fördraget utgjorde en del av den västfaliska freden som ändade Trettioåriga kriget. Följden blev att den Holländska republiken erkändes som en suverän stat. Republiken bestod fortfarande av sju provinser som stadfästs redan i unionen i Utrecht 1579:  Holland, Zeeland, Utrecht, GelderlandOverijsselFriesland, and Groningen.

1566-67 Bildstormarna härjade 


1568 Granvelle och senare Alba kommer och blodsrådet upprättas. Egmont och Hoorn tas till fånga och avrättas. 


1572 Willem av Oranien färdas runt landet, sjötiggarna anfaller Brielle, spanjorerna rycker in i södra Holland, Rotterdam plundras. Leiden, Haarlem och Alkmaar belägras, massaker äger rum i Naarden.
1575 Mechelen (Malines) skövlas, Oudewater sticks i brand hellre än att staden skall falla i spanska händer. Spanjorerna ödelägger Antwerpen, förbunden i Utrecht och Atrecht ) (Arras) (1579) upprättas. Willem den tyste mördas i Delft och Parma gör olycksbådande återerövringar i söder.
  
 1577  Johan av Österrike (Don John) besegrade turkarna vid Lepanto. Hade ambitioner att göra England och Holland katolskt. 1575 hade han blivit generalguvernör över de spanska besittningarna i Italien och 1576 blev han ståthållare över de upproriska Nederländerna. Han försökte genom mildhet vinna deras sympati, men i december 1877 gav de nederländska ständerna upp sin tro och lydnad till honom. Han dog 1578. En plan på att genom Maria Stuarts befrielse ur engelsk fångenskap och giftermål med henne vinna Skottlands krona (och sedan Englands) försökte han aldrig utföra.