KonstPRERAFAELITER
Abbey, Edwin Austin 1852-1911 USA   WikiSv  WikiEng
Började sin karriär som bokillustratör, men blev senare änd för sina (mural)målningar som visar tydligt inflytande från Millet och Rossetti. Den stora Quest of the Holy Grail, i Boston Public Library, är typiskt litterär i sitt anslag, varje fresk berättar sin egen historia utan att för den skull utgöra en del i en serie.

© Staffan Jansson 2015