Kvinnan i Kina 

I Pearl Bucks bok ”Den goda jorden” hjälper så klart hustrun sin man med sitt sunda förstånd och flitiga arbete. Under Erik Nyströms mångfaldiga, som han berättar i ”Kinas Kvinnor”, hur han tagit in hos bondefamiljer lika de i romanen blev hans intryck alldeles annorlunda än vulgäruppfattnigen av kvinnans roll. Husmödrarna var ingalunda undergivna eller ödmjuka, de var mer av ”den rivande typen” ”och man var icke alltid säker på huruvida hustrun eller mannen i sjäva verket bestämde var skpet skulle stå”. 
Efter revolutionen och avskaffandet av kejsardömt så fanns faktisk kvinnans frigörelse på schemat. Än mer försås under kulturevolutioen. Kvinnans roll har kanppast skadats av de senaste århundrandens omvälvningar. Låt vara att emancipationen har sina rötter i Hong Kong och Shanghai.