Referens och länkar 

Giles, Herbert Allen
A history of Chinese literature / by Herbert A. Giles - New York : D. Appleton, 1901. - 434 s.

Lu Hsun (Lu XunWiki sv
A brief history of Chinese fiction
 /  Lu Hsun : translated by Yang Hsien-Yi and Gladys Yang . - Peking : Foregin Languages Press, 1923. - 437 p. : index. Fulltext.

Nyman, Inga
Kinesisk litteratur i svensk översättning: en bibliografi. - Stockholms Universitet, 1992. - (Skrifter utgivna av Föreningen för orientaliska studier ; 25) Diva   Fulltext.


Popular Chinese Literature and Performing Arts in the People's Republic of China, 1949-1979 / edidted by Bonnie S. McDougall. - Berkeley : University of California press, 1984. - 341 s. : Index.

TV

Usb 2 Genre okänd. -  22 maj 2020
Gronemeyer, Martin
Maos Kina från insidan. - Viasat History .- Sv text. - 1 tim 05 min.
Orig. Inside Mao’s China. 
  Kulturrevolutionen berättad av europeiska intellektuella som var där.


Usb 2  Genre okänd  9 juli 2020
Hur Sidenvägen skapade världen (2?). -  Viasat history. - Sv text. - 33 min.
 Orig. How the Silk road changed the world.
 Rumphuggen inledning om digerdöden och Sidenvägen. Mycket trailers. Därefter Kina som sjöfarande rike och kryddhandel under vår Medeltid. Marco Polo. Zheng He.


Usb 2 w. Genre okänd 9 juli 2020 1 tim 09 min
Hur sidenvägen skapade världen 3 : Revolutioner. - Viasat history.
  Orig. How the Silk road changed the world.
  Pappret, teet, krutet, bildning, dygder, vetenskap, kartografi etc.

USB 2 Genre okänd 14 juli 2020.
Shanghai 1937 : andra kinesisk-japanska kriget. - Axess TV. - 1 tim.

Usb 2 Genre okänd 27 augusti 2020.
Hemligheterna bakom Kinas förbjudna stad. - Viasat history. - 1 tim.


USB 2 Livsstil 24 februari 2020
Wood, Michael
Historien om Songdynastin . - Kunskapskanalen. - (Historien om Kina : Den gyllene eran). - 1 tim.
Ngt Rumphuggen början. 960-talet-

Usb 2 Utbildning 28 september 2019
Det omvälvande kriget del 1. - Axess. - 50 min.
  Orig: The war that changed the world ; 1.
 Andra världskriget 1937-
The war that changed the world. 

Usb 2 Utbildning 2 oktober 2019.
Det omvälvande kriget (del 2). - Axess TV 50 min

Usb 2 Utbildning  21 november 2019 
Global Axess 2019  : Historia och nutid del 11 : Hur Kinas mörka förflutna formar nutiden.
 Om kinesisk historieskrivning och hur den används den i nutidens politik. Samtal mellan Thomas Gür och Rana Mitter. - Axess TV, 30 min.

Usb 2 Samhälle  17 juni 2019
Engelsbergssamtalen. - Kinesiska Nationalbaletten. 30 min.  Axess tv.

Usb 2 Samhälle 19 mars 2020
Engelsbergsseminariet 2019 : Historia och samtid / Rana Mitter. - Axess TV. - 18 min.
  Kina under Andra världskriget.