Feng shuei

Feng Shuei   wiki 

hotai_detail


Feng shui är alltså en gammal föreställning i folkreligionens tappning som fått kvasivetenskapliga tillämpningar i västvärlden. Snarast är Feng shui en samling föreställningar som samlat idéer om hur man skall förhålla sig till, eller beveka, (betvinga ibland) tillvaron. Särskilt månar man om att följa vissa ideer när det gäller hemmet och närmiljön. Det rör sig mest om att beveka tur/otur i största allmänhet. Ibland är turen och oturen personifierade typ ”de sma under jordi” eller liknande. Därutöver drar man sig inte (vilket kineserna aldrig gjort) för att vrida andra trosuppfattningar ett kvarts varv och lägga den nya tanken för att passa ens egen önskan om välgång i världen. Så t ex har man lagt vantarna på en speciell buddhabild, Budai eller Ho-Tai (Pu-tai) (sv), den leende buddhan som skall vara en garant för frid och lyckligt liv. Han blandas ofta ihop med den historiske Buddha, men han är egentligen ingen Buddha alls, utan en högt uppskattad kinesisk munk. Hans framtoning i Kina sägs vara ungefär som jultomtens hos oss. Ho tai var känd för sina ceremonier och sin säck med gåvor som han hade med sig till barnen om de var duktiga i att läsa på om Dharma (ung ”De religösa plikterna). Ofta avbildas han med armarna sträckta över huvudet, och / eller med en säck över axeln. Han är alltid glad, flintskallig, har stor mage

Feng-shuiexperter rekommenderar att man placerar Buddhan i vardagsrummet där han gör mest nytta. Han skall titta mot entrédörren, vilket skapar tur och välgång och visar olyckan på dörren. Han får absolut inte ställas i badrummet, för då spolar man förstås ned all tänkbar lycka och välgång. Kanske vågar man tala om Feng Shui som en sorts ”inte gå på streck”, fast omvänt. En slags magisk förhållning för att domptera tur och otur. Antagligen en av folkreligionens vanligaste och äldsta beståndsdelar här satt i system. Religionsforskningen har alltid velat hitta mer precisa konnotationer när man studerat religiösa fenomen. ”Mana” var ett melanesiskt fenomen som just hade med tur och otur att göra. Forskningen har diskuterat detta fenomen med stort allvar, kring huruvida det var en opersonlig makt, eller en gudomlig sådan, kanske i hopp om att hitta ”den helige ande” hos alla folk man också önskade hitta en (helst monoteistisk) höggud hos. I själva verket verkar mana, orenda (hos irokeserna), Wakan (hos siouxindianer) snarast betyda ”övernaturlig” i största allmänhet. Men betvinga det okända övernaturliga var förstås bra att kunna. Sådant gör man med Feng shui, magi, riter eller annat välkänt som antas kunna göra detta. Sammantaget, trots allt, kanske Feng Shui ändå är ett småtrevligt beteende för att hålla ordning på tillvaron utan att för den sakens skull ställa så allvarliga krav på utövaren att konsekvenserna blir fatala. Lite angenämt pyssel med vardagen. För säkerhets skulle alltså!!!

Andra lite kvasivetenskapliga, men säkert trevliga hobbys som emanerar ur samma gamla förställningar är förstås ”Tai chi” och ”Qi gong”. (Se även Tajiquan)