Lin, Yutang 1895-1976 och Lin, Tai-Yi

Lin Yutang (Archive.org) wiki eng

Lin, Yutang 1895-1976
Konsten att njuta av livet / Lin Yutang ; översättning av Ingalisa Munck. - Ny utg. - Stockholm : Bonnier, 1995. - 356 s. 
   Orig:s titel: The importance of living. (Archive.org)
   
   Lin Yutang quotes.

Kinesisk visdom / Lin Yutang ; till svenska av Axel Ljungberg. - Stockholm : Natur och kultur, 1961. - 322 s. s
   Orig:s titel: The Importance of Understanding. (Att låna hos Archive.org)
   En antologi av korta kinesiska texter under rubrikr som ”Människolivet”, ”Kärlek
    och död”, ”Årstiderna”, ”Natur” etc.

HISTORISKA ROMANER

Lin, Yutang   
Episod i Peking / Översättning: Gösta Olzon. - Stockholm : Bonnier, 1944. - 681 s.
  Orig:s titel: Moment in Peking. (Archive.org)
  Lins första roman. Handlar om de turbulenta händelserna i Kina mellan 1900 och 1938. Förstås om Boxarupproret, den republikanska revolutionen 1911, eran med krigsherrar, gryende nationalism och kommunism och början av det Sino-Japanska kriget 1937-1945. Fortsättes tidsmässigt av ”Ett blad i stormen”.

Lin, Yutang
Ett blad i stormen : En roman från det krigshärjade Kina / Översättning av Gösta Olzon. - Stockholm : Bonnier, 1943. - 385  s.
  Orig:s titel: A Leaf in the Storm. 1942. (Archive.org Om boken wiki.
Romanen utspelas under det andra Sino-Japanska kriget, innan amerikanerna blandade sig i 1941. Boken är en fortsättning på ”Moment in Peking”.

Lin, Yutang
Den blodröda porten : roman från ett fjärran land / Översättning av Carl Sundell. - Stockholm : Bonnier, 1954. - 358 s.
   Orig:s titel: The Vermilion Gate. 1953.(Archive.org)
   Händelserna utspelas i Kinesiska Turkestan nuv Xinjiang, (= Sinkijang,
   Östturkestan) och är trots den romantiserade framställningen
   baserad på verkliga händelser. Bl a handlar det om Tso Tsung-tang, den 
   förste kinesiske statsmannen som koloniserade Sinkiang och om 
   Jakub Ben som ledde det muslimska upproret 1864-1878 och om en
   mer sentida muslimsk resning 1931-34 (som bl a har skildrats av Sven Hedin
   i boken ”Stora hästens flykt”. - 1935). Bland andra kända figurer framträder den
   märklige unge tunganske generalen Ma Chung-yin (Ma-Zhongying) som
   försökte skapa ett centralasiatiskt muslimskt välde omfattande hela Turkestan.
   Romanen nöjer sig med att berätta om händelserna under året 1833, anmärker
   författaren.

Lin, Yutang
Lady Wu : en sann berättelse / Översättning av Håkan Norlén. - Stockholm : Bonnier, 1958. - 235 s.
  Orig:s titel: Lady Wu : A Ture Story.  (Archive.org)
  Utspelas under Tang-dynastin 618-907, eller egentligen under ett avbrott i Tang då Kinas enda officiellt erkända kejsarinna härskade, Wu Zetian (i boken Wu Tsertien) eller Wu Zhao, som innehade makten under Zhoudynastin (690-705). Hon var en milt sagt säregen personlighet sammansatt av brottslighet och överlägesen intelligens, säger författaren, och vars ärelystnad överskred storhetsvansinnets gräns, men vars metoder var kyliga, exakta och i hög gdrad präglade av ett klart intellekt. Yutang Lin jämför henne med Stalin. Samma mördande av generaler och äldre statsmän, samma utrensningar, processer och tortyrmetoder. Nyckfull, brutal och med diktatoriska vredesutbrott och liksom Stalin rejält lagtd för självglorifiering. Boken, menar författaren, är inte skriven som en roman, utan som en strängt historisk biografi där händelser och dialog går att belägga. Men som i alla objektiva biografier finns ett element av subjektiv tolkning. Berättelsen bygger på två officella Tangkrönikor ”Den gamla Tanshu” och ”Den nya Tangshu”. Författaren slutar sitt förord med den smått lakoniska anmärkningen ”Hon är enastående i Kinas annaler och förtjänar en plats bland världshistoriens största förbrytare”.

210px-A_Tang_Dynasty_Empress_Wu_Zetian


Några måhända lite mindre intressanta titlar är:


Lin, Yutang
Den röda pionen / Till svenska av Elsie och Håkan Tollet. - Stockholm : Bonnier, 1962. - 378  s.
  Orig:s titel: The red Peony. 1921. (Archive.org)
  Huvudpersonen, kvinnan Peoney, ung vacker och intelligent drivs efter makens död in de mest olikartade miljöer bland författare, bohemer, kurtisaner, byråkrater och banditer. Även om porträttet av Peony är bokens huvudtema så ger den på samma gång inblick i vardagsliv, seder och bruk i Kina vid 1800-talets slut

Lin, Yutang
De oskyldigas flykt : en roman / Till svenska av Ingrid Ekman Nordgaard. - Stockholm : Bonnier, 1964. - 274 s.
  Orig:s titel: The Flight of the Innocents. 1964. (Att låna via Archive.org)
  Bakgrundsmaterialet till romanen är autentiskt säger författaren. Under den ”stora utvandringen som började i Kina i maj 1962 begav sig 80.000 flyktingar till Hongkong inom loppet av tre veckor. 62400 greps och skickades tillbaka till det röda Kina enligt officiell statistik. (Kirkus reviewGoodreads rec)

Lin, Yutang
Juniper Loa : en roman / Till svenska av Majken Johansson. - Stockholm : Natur och kultur, 1964. - 221 s.
   Orig:s titel: Juniper Loa. 1914. (Archive.org).
    En kinesisk pojke från bergen söker sin framtid i Singapore, men kan inte glömma sin första kärlek han lämnat i Kina. Tiden är 1920-talet.LIN, TAI-YI

Lin, Taiyi
 1926-2003       wiki. (dotter till Li Yutang)
Guldmyntet / Översättning från engelskan av Thure Nyman. - Stockholm : Ljus, 1946. - 434 s.
   Orig:s titel: The Golden Coin. 1946.
   Tro kontra faktats cynism är ett tema i romanen och det är det som bildar grunden till berättelsen om ett hopplöst äktenskaps haveri, där en kall och vetenskapsstyrd biologiprofessor gift sig med en illiterat flicka från Shanghais slum. Även om författaren tycks sympatisera med hjältinnans tro på mirakel och övertro, hennes livslust och kärlekstörst, så beskrivs hur hopplös en sådan inställning kan vara och hur den  till slut krossar henne.