Chang, Eileen 1920-1995 f i Hongkong

Unknown

Chang, Eileen 1920-1995 f i Hongkong wiki
Sè, Jiè (色·戒); publicerad i svensk översättning som "Lust, försakelse" i Noveller för världens barn (Stockholm : Informationsförlaget, 2009

Chang, Eileen  
Half a lifetime romance


Om Eileen Chang

Xu, Lan

Eileen Chang : Briljant och osentimental [av Lan Xu]. - 4 s. : ill. - (Tema Eileen Chang)
= sid 40-43 i : KARAVAN // 2018:2

Chang, Eileen
Avspärrning : en novell / av Eileen Chang ; [Översättning av  Anna Gustafsson Cheng ; Illustrationer av Johanna Magoria]. - 11 s. : Ill. - (Tema Eileen Chang)
   Orig:s titel: Fenguso, hämtad ur samlingen Chuanqi (1943).
= Sid 44-54 i: KARAVAN // 2018:2.

Bao, Viola
Kärleksskildrare i en fallen stad / av Viola Bao. - 7 s. : ill. - (Tema Eileen Chang)
= Sid. 55-61 i: KARAVAN // 2018 : 2.

Chang, Eileen
Lovsång till tvetydigheten / Eileen Chang ; [Översättning av  Anna Gustafsson Cheng ; Illustrationer av Johanna Magoria]. - 3 s. : ill.
= Sid [62]-63 i KARAVAN // 2018 : 2
  Texten utgör några citat ur essän ”Mina egna texter” (1944)


 Karavan : litterär tidskrift på resa mellan kulturer // 2018:2.