Shi-Jing 400-talet f kr.

Shi-Jing, sångernas kanoniska bok som brändes på bokbål.
Konfucius (551-478 f kr) grundaren av det goda medborgarskapets religionsfilosofi sammanställde i pedagogiskt syfte 305 dikter från tolfte till sjunde århundradet f kr i Sångernas kanoniska bok Shi-Jing.  Boken innehåller oden, tempelhymner, beskrivande dikter och enkla folkvisor. Sammantaget utgör boken en rik källa till kännedomen om Kinas äldre kultur. Folkvisorna är ofta kärleksdiktning, omväxlande känslosam men annars skälmsk, och har som förutsättning ett monogamt förhållande mellan könen. (Som efterhand försvinner ur kinesisk lyrik då månggifte och haremsväsende tar överhanden).
  Shi-Jing har en speciell historia, för det var de konfucianska skrifterna som brändes av Tsin Shi Huang-ti. Han lät böcker typ folkhushållning, om medicin och spådom vara ifred, men han kände hotet av konfucianismen och dessa skrifter brändes, Så också Shi-Jing under den stora bokbränningen 213 f kr. Men snart dog Shi-huang-ti-dynastin av Hankejsaren och de lärde som hade memorerat Shi-Jing och övriga kanoniska böcker kunde snart rekonstruera dem, vilket ju eftervärlden tackar dem för.

ur Shi-Jing (tolkningar av Folke Hellgren)

Sol och måne

Solen är alltid ljus och rund.
Blek avtar månen, för varje stund.
Varför, o säg?

Mit hjärta, en gång ljust och glatt
är bara en döende måne i natt.

Men när jag ensam drömmer om dig
med gryningen hjärtat vill lyfta sig
till dig, o sol!
  

I skogens djup

I skogens djup ligger hjorten fälld;
vassen vid kärrkanten döljer den väl.
För en ungersvens skull i ungmöns själ
drar våren in som en värmande eld.

Av susande träd står skogen grön.
Död ligger hjorten i djupan skog,
vassen vid kärrkanten döljer den nog.
Lik en ädelsten är den unga mön.

”Var beskedlig! Sakta, sakta!
Duken mn du måste akta,
annar skäller min lilla hund - - "
[Shi-Jing] 
The Shi king, the old "Poetry classic" of the Chinese : a close metrical translation, with annotations / by William Jennings. - New York : Routledge, 1891. - 383 s. - (Sir John Lubbock's hundred books ; 11)