Litteratur i Kina - introduktion


Chinese poetry

Den äldsta kineiska texterna, är de ganska många orakelben, med orakelfrågor ibland med svar, som rör Shangdynastins härskare. Skrivna på sköldpaddsskal och benstycken och bör vara från 1300-talet f kr och tidigare.

Annars är den äldsta litteraturen merendels filosofiska (till en del religiösa) skrifter och konfucianska. De senare är ju mer som levnadsregler än just religiösa texter:

A. Klassiker kallade Dem fem chings (wu-ching). 

  1. I-Ching, (Yi-ching) "förvandlingarnas bok". Dunkla tankar om framtiden och hur man skall förhålla sig till den. I Ching är ett centralt religiöst och filosofiskt verk inom daoismen och konfucianismen, och har spelat stor roll i hela Ostasien. Den har genom historien använts som en allmän visdomsbok. I I Ching beskrivs flera centrala begrepp i kinesisk filosofi, bland annat yin och yang för första gången.

  2. Shi-Jing (Shi-ching), ”sångernas bok", en samling av 305 sånger av dels sakral men också världslig natur. 1000 – 700 f.Kr. Den hör till De fem klassikerna inom konfucianismen och tros traditionellt ha sammanställts av Konfucius själv. Se mer här:

  3. Shujing (Shu-ching), "dokumentens bok", snarast ett historieverk i 29 korta utsagor, mest moraliserande tal av forntida regenter och statsmän.

   4. Liji (Li-chi), "anteckningar om riterna", regler för offer, ceremonier, musik och uppförande. I sin nuvarande form en konfuciansk bearbetning av äldre texter.

    5. Chūnqiū, också kallad Línjīng (Ch’un-chiu) ”vår och höst-annalerna”, från furstendömet Lu, Konfucius hemland och anses vara hans eget verk.


B. De fyra böckerna (si-shu), konfucianska böcker. Dessa böcker var tidvis avgörande för sammanhållningen av riket och lärdes utantill av alla kinesiska skolbarn fram till 1910. Från 400-talet. Konfucianismen blev statslära under Han-dynastin (från 200 e kr). Den var grundvalen för det senare examensväsendet, som fungerade ända in på 1900-talet. Examen i Konfucius texter gav vanligen säkrat arbete i den statliga administrationen. Konfucianismen inpräntade vikten av relationer mellan fursten - undersåten, fadern - sonen, äldre- - yngre etc.

1. Lun-yu, Analekterna, ”samtalen”, dialoger mellan Konfucius  och hans lärjungar. (På svenska: Samtalen med Konfucius / Henrikson och Konfucius samtal / Lodén)
        
2. Zhongyong, ”Doctrine of the mean" (Chung-yung), ”läran om mitten”, av Kungs sonson Zisi eller Kong Ji (Kung Chi)  

 3. Daxue (Ta-hsio), ”den stora läran”, en filosofisk utläggning om Konfucius lära.

 4. Mencius (Meng-tsi), (d 289) Konfucius mest framstående efterföljare. 

Kung-fu-tsis filosofi populariserades och systematiserades av Zhu Xi (Chu Hsi) (1130-1200) och under 1900-talet betraktad som Kinas normgivande lärare. Under förkommunistisk tid gjordes försök att göra konfucianismen till statsreligion.


Chinese literature wiki

Språk och litteratur i fulltext Bernhard Karlgren Östasiatiska museet // Bulletiner.