Drömmar om röda gemak 


Drömmar om röda gemak / av Cao, Xueqin ; Översättning, inledning och kommentar av Pär Bergman. 
wiki eng  Youtube

   1. Guldåldern
   2. Silveråldern
   3. Kopparåldern
   4. Järnåldern
   5. Stenåldern

Nedan en obskyr utgåva på engelska, med namnen enligt Wade Gilles. De första 50 kapitlen:

The dream of the red chamber = Hung lou meng: a Chinese novel of the early Ching period / Tsao, Hsüeh-chin, ca. 1717-1763 / translation by [Franz Kuhn?]. - S.I. : s. n.,19??. - 582 s.
   T o m kap 50. - Namn enligt Giles Wades system. (Vilket gör att man får fundera en stund innan man förstår vad som avses)

Three Scenes: Two Ladies from the Dream of the Red Chamber, A Very Happy Marriage, Departure for Hu Kwang Province [Illustrationer] - 1800-talet.
 Printing blocks, Prints, Polychrome woodblock print, ink and color on paper, Relief prints, Wood blocks, Metropolitan Museum of Art, Woodblock prints, Asia, Paper, China, Ink, 19th century

MANGA: The Portrait of the Ladies Dream of the Red Chamber The Twelve Beauties of Jinling [Illustrationer]
manga_library; comics;”Drömmar om röda gemak” (Dreams of the Red Chamber också kallad The Story of the Stone eller på kinesiska Honglou meng).
Boken skrevs av Cao Xueqin, och räknas som en av kinas 4 stora (ibland 6) folkspråksromaner.
 Bokens skrevs mitten eller slutet av 1700-talet under Qing dynastin. Romanen brukar sägas vara ett kinesiskt litterärt mästerverk och studiet av just den kallas ”Redologi”. 


"Truth becomes fiction when the fiction's true; Real becomes not-real where the unreal's real".

Huvudpersonen Baoyu föds med en jadeamulett i munnen i den mäktiga Jiasläktens Rongguopalats, där han lever som "tillvarons lätting", beskyddad och omgiven av huvudsakligen kvinnliga släktingar och vackra tjänsteflickor. Två kvinnliga släktingar, den bräckliga men stingsliga Daiyu och den präktiga Baochai, flyttar också in i palatset. Baoyus skolgång kantas av tragiska dödsfall, hans poetiska talang ger sig till känna och han läser förbjuden litteratur, men mobbande flickor och en krävande far dämpar hans entusiasm, samtidigt som häxkonster hotar hans liv.

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Kopparåldern är tredje delen i den uppskattade romansviten.

Ofta framhålls denna 1700-talsroman som den bästa genvägen till kännedom om kejsartidens hela Kina, från hovliv till ett liv utanför samhället. Främst utspelas romanen i aristokratisk miljö. Kvinnornas tragiska situation blir belyst, inte minst tjänsteflickornas.

EN ROMAN PÅ FLERA PLAN
Den som gett sig den på att läsa hela romanbygget kan börja med att känna sig lite förvirrad. Det finns många personer att hålla reda på, kanske ett 40-tal mer viktiga och ett oändligt antal bifigurer. Och det finns olika plan som berättelsen rör sig kring.

INTERTEXTUALITET
Ofta förekommer också nickningar mot annan känd kinesisk litteratur. Låt oss kalla detta för intertextualitet.
 

750
DRÖMVÄRLDARNA

Några kapitel utspelas som drömmar (t ex kap 1, 5). Det som sker i drömmarna är förutom att de utgör verkliga fyrverkerier i färg och språk, att de utgör anticiperingar, förebådanden kan man säga, av vad som skall utspelas i den verkliga världen längre fram. Den vanliga världen kallas i bland av buddhisterna ”the world of red dust”. 
Redan i kapitel 1 luras vi in i en drömvärld som har betydelse för hela romanverket. Men den som vill spara den inledningen till senare kan förstås leta efter ”in medias res”, där det liksom börjar hända något och det är väl kap 3.

FILMEN - HELA SPELLISTAN

A Short Introduction of The Dream of the Red Chamber - YouTube


1987.


Wikipedia

En nyskriven opera gavs av San Francisco-operan 2016. 

Jstor Buddhismen

Yu, Anthony C
The Quest of Brother Amor. - Jstor
  Full screen

Why is China’s greatest novel virtually unknown in the west? - The Guardian

Dream of the red chamber - Britannica

Translating Religion in The Dream of the Red Chamber 

A Study of the Philosophical and Religious Elements in the RED CHAMBER DREAM

The Role of the Heart Sutra in The Dream of the Red Chamber  : Understanding Honglou meng as A Dream about the Red Pavillion, and not as A Dream of the Red Chamber · Moulüe in the Honglou meng and in the Song of the Nibelungs · Color Symbolism of Redness in The Dream of the Red Chamber.
Dream of the Red Chamber 红楼梦 Stills and Theme Melody 1987 TV series - YouTube