Berättelser från Träskmarkerna 

Berättelser från träskmarkerna / av Luo Guanzhong och/eller Shi Nai’an  (Shuihu zhuan, eng Water margin, eller Outlaws of the Marsh) En av de fyra berömda talspråksromanerna.

Romanens handling är förlagd till slutet av Songkejsaren Hui-zongs regering 1101-1125, en tid då de sista resterna av det väldiga kejsardöme som hade skapats av härskarna av Tang (618-906) höll på att brytas ned. Tangväldets yttre besittningar hade för länge sedan gått förlorade. Tanguternas rike i nordvästra Kina blockerade handelsvägarna till Centralasien och Främre Orienten, vilket starkt bidrog till att försvaga landets ekonomi. Stora delar av norra Kina hade erövrats av tungusiska (eller khitaner?) inkräktare (Liao, 907-1125), som hotade själva huvudstaden Kaifeng. I ett desperat försök att avvärja det tungusiska hotet lierade sig Kina med tartariska stammar som tidigare hade tjänat som tungusernas vasaller, men som nu var indragna i en bitter maktkamp med sina forna herrar. 
  Böckerna är ofta attribuerade till Shi Nai'an (ca. 1296–1372), men Göran Malmqvist understryker Luo Guanzhong (1280-1360) som den verklige eller med-författaren.
 
Den poetiska inledningen till boken torde/borde vara allmänt känd:

Länge har splittring härjat vårt arma land,
Äntligen ser vi solen igen sedan orosmolnen har flytt!
Åt markens örter och träd ger regn deras grönska åter,
Bland landets floder och berg råder nu välstånd på nytt!
Dräkter av siden och silke skymtar nu fram i de fattigas gränder,
Flöjter och strängaspel ljuder på nytt från de höga gemaken.
När oroslarmet har tystnat och freden råder i världen,
Slumrar vi lugnt om våren fast solen står högt över taken!


  Romanens handling (en gnutta spoilervarning här!) är om ett banditgängs uppgång och fall. Det hela börjar med att kommendant (marshal eng) skickas till ett taoistkloster för att få hjälp med att utrota en pestepidemi som härjar i östra huvudstaden. Hong skapar problem när han i ett egenkärt övernit ofrivilligt orsakar frisläppandet av 108 demoner. 108 stjärnor skall nu uppenbara sig på jorden. Så slutar kapitel 1.
Av dessa demoner/stjärnor varav 36 är himmelska och 72 jordiska andar, blir så Lianghsan Marshs banditer. Dessa banditer är förstås inga enkla rövare utan personer som på ett eller annat sätt orättvist råkat ut för myndighetstrakasserier. Man håller till kring berget Liang i väntan på en eventuell amnesti. En amnesti som man till slut får.  Men därmed är det inte slut på deras problem. De skickas till norra Kina för att bekämpa invanderande Liaotrupper. Därefter till södra Kina där de efter en mängd tappra fältslag lyckas övermanna styrkor ledda av Fang La. Nu, då de äntligen kan få och ta emot hedersbetygelser från kejsaren så återstår bara 27 av kämparna. De flesta vägrar ta emot tjänster inom armen; de föredrar ett liv i lugn och stillhet. Två av deras ledare, Song Jiang och Ju Junyi fortsätter att fungera som kejserliga soldater, men mördas av korrupta myndighetspersoner som fortsätter att betrakta dem som banditer. Eftersom kejsaren inte begriper att det är hans eget folk som begått morden, undgår dessa myndighetspersoner straff. Song och Ju kommer emellertid efter deras död att äras och dyrkas.


Ur persongalleriet:


Yan Ling

BookRags Studyguide