Kulturhistoriskt lexikon : Kina


BågskytteLotusfötter
 - Wiki

Roman på temat lotusfötter:  (Se även Vilda Svanar)

Harrison, Kathryn
De röda skorna : ett besök från Samfundet för fötternas befrielse : roman / Kathryn Harrison ; översättning: Ulla Roseen. - Stockholm : bonnier, 2001. - 353 s.
   Orig:s titel: The binding chair.
   1900-talets början. - Lotusfötter. - Shanghai, Sovjetunionen, Europa.

Musik 

I Bambusnåret

Tillbakalutad i det täta bambusnåret
spelar jag på min luta och nynnar en sång,
så sakta att ingen kan höra den
- utom min vän, den bleka månen,
  Wang Wei (701-761)

Risodling
De första spåren av risodling med hjälp av konstbevattning i Sydöstasien går tillbaka till omkring 3500 f kr. Även om jorden frukbarhet påverkas leder inte kontinuerligt brukande till att jorden utamrmas.

Stäppfolken
Kinesernas huvudproblem var alltid nord- och nordvästgränsen. Den kinesiska expansionen i söder bestod av en inkorporering av främmande folk, som lät sig assimileras i det kinesiska samhället. Nomaderna i norr var både främmande för och fascinerade av civilisationen i söder.  Men ryttarfolken var avgjort stäppens herrar. Och medan de arabiska beduinerna aldrig förmådde samla sig till någon mera betydande samnhällsbildning, skapade stäppfolken gång på gång stora imperier. 


Te
Det var i sydöstra Kina som folk först vande sig med att tillreda den dryck av kokande vatten och teblad som vi kallar för te. Här växte nämligen tebusken vilt. Antagligen nöjde man sig länge med att tugga bladen, men framemot år 300 blev drycke vanlig i söder. Under Tangtiden blev den utbredd över hela riket och omåttligt populär. Tehus växte fram överallt, och till och med uiguren från stäpperna begav sig först till tehandlaren när han kom till staden med hästar och skinn. Omkring år 800 blev tehandeln belagd med skatt och sedan monopoliserad av staten. Te var då en av de viktigaste exportprodukterna från sydöstprovinserna och Sichuan.

House of Tea
Teskolan [Tekungen]