Tang 618-907 
Gunnes, Erik

Mittens rike återuppbyggs. Vägen mot väster. Poeter munkar och mandariner. Imperiet i konflikt och förvandling. - s. 56 s .: ill.

= Sid 140-195 i: BRA BÖCKERS…4. - 1984.

  Sui och Tang.

Lin, Yutang                                
Lady Wu : en sann berättelse / Översättning av Håkan Norlén. - Stockholm : Bonnier, 1958. - 235 s.
  Orig:s titel: Lady Wu : A Ture Story.  (Archive.org)
  Utspelas under Tang-dynastin 618-907, eller egentligen under ett avbrott i Tang då Kinas enda officiellt erkända kejsarinna härskade, Wu Zetian (i boken Wu Tsertien) eller Wu Zhao, som innehade makten under Zhoudynastin (690-705). Hon var en milt sagt säregen personlighet sammansatt av brottslighet och överlägesen intelligens, säger författaren, och vars ärelystnad överskred storhetsvansinnets gräns, men vars metoder var kyliga, exakta och i hög grad präglade av ett klart intellekt. Yutang Lin jämför henne med Stalin. Samma mördande av generaler och äldre statsmän, samma utrensningar, processer och tortyrmetoder. Nyckfull, brutal och med diktatoriska vredesutbrott och liksom Stalin rejält lagd för självglorifiering. Boken, menar författaren, är inte skriven som en roman, utan som en strängt historisk biografi där händelser och dialog går att belägga. Men som i alla objektiva biografier finns ett element av subjektiv tolkning. Berättelsen bygger på två officella Tangkrönikor ”Den gamla Tanshu” och ”Den nya Tangshu”. Författaren slutar sitt förord med den smått lakoniska anmärkningen ”Hon är enastående i Kinas annaler och förtjänar en plats bland världshistoriens största förbrytare”.510HIb0TyiL

Clemenets, Jonathan
Wu: The Chinese Empress who schemed, seduced and murdered her way to become a living God. - Kindle Edition. - 


Tang Poetry Wiki
Three Hundred Tang Poems. Dikterna. 2 Travel China Guide

vau© Staffan Jansson 2017