Xuangzong 713-756 (Ming-huang)


Xuangzong  f 685- d 782 (Även kallad Ming-Huang) också känd som Wu Longji mellan 690 och 705). Den sjunde Tangkejsaren. Han regerade mellan 713 och 756. Sattes av modern Wu i fängelse, men vid hennes död återfick han makten rikt.

ISLAM KOMMER TILL KINA
Redan hans farfar Taizong hade mottagit ambassader från kejsaren i Konstantinopel och år 650 (under Gaozong som besöket av Muhammeds kompanjon och släkting på morssidan, Sa`d ibn Abi Waqqas. Gaozong sägs ha respekterat islam som religion, han tyckte t o m att den var kompatibel med konfucianismen. Han tilllät islam att missionera, men hade ingen tanke på att omvända sig själv. Dessa Hui-traditioner bekräftas på intet sätt av kinesisk historieskrivning.  Muslimska källor tillskriver Xuangzong bygget av den första kinesiska mosken, Huaisheng mosken som fortfarande finns att se i Guangzhou. se ISLAM IN CHINA.


  751 reste sig alla underkuvade stammar när kalifens ståthållare i Khorasanprovinsen (se även Khorasan ISIS)  tillfogade kinesernas västarmé ett svidande nederlag (Battle of Talas). Kinas välde i Centralasien rasade samman. Den förrädiske överbefälhavaren som var född turk, gjorde uppror ett par år senare. Lo-Yang erövrades och plundrades av Uigurerna.
  Se även: Tang dynasty in inner Asia
 
KULTUR OCH BILDNING
Xuangzong införde rikets första alllmänna folkskoleväsen. 
Han var en tid den store skalden Li Bais (Li Tai-Po) beskkyddare, men skalden stötte sig med den vackra och uppburna kejsarhustrun Yang Guifei och förvisades för att återkallas först under efterträdaren.