Suzong av Tang 756-762

Suzong av Tang 756-762 (Su-tsung).
Son till företrädaren Xuangzong (Ming-huang) som han hejdat när denne vaar på flykt och tvungit att avsäga sig tronen till sonens förmån.  Vid upproret mot fadern fick Suzong hjälp av både kalifen och uigurkhanen. Han gjorde Li Tai-pos skaldekollega Du fu till kejserlig censor över sederna. Han var en duktig och välmenande härskare men regerade bara sex år.