Gaozu  av Tang 618-626 [Kao-tsu] (Li Yüan) 

PreviousGaozu. wiki
En hederlig och redbar ung Li Yüan var sin tids störste bågskytt. Han var gift med en skön turkiska som ha skall ha vunnit i en skyttetävling. Bekämpade samman med sonen Li Shih-min (Taizong) den siste Suikejsaren Yang-Ti och grundade Tangdynastin.

DPI12333117__05941.1569877204

Han blev senare provinsguvernör och bekämpade tillsammans med sonen Li Shih-mikn den sisdte Sui-kejsaren Yang-Ti.