Gaozong av Tang 649-683


Gaozong av Tang levde mellan 21 juli 628 och 27 december 683. (Personligt namn Li Zhi) Tredje kejsaren i Tangdynastin, Regerade emllan 649 och 683, även om makten eftr januari 665 huvudsakligen låg i händerna på hans kraftfulla andra hustru kejsarinnan Wu (Wu Zetian: Gaozong var son till Taizong och kejsarinnan Zhangsun.