Sui 581-618 


Suidynastin wikiEfter en tids splittring enades Kina igen under Sui-dynastin. De inre stridigheterna fortsatte emellertid. 

Gunnes, Erik

Mittens rike återuppbyggs. Vägen mot väster. Poeter munkar och mandariner. Imperiet i konflikt och förvandling. - s. 56 s .: ill.
= Sid 140-195 i: BRA BÖCKERS…4. - 1984.
  Sui och Tang.