SONG 960-1279 


Songdynastin 


Helle, Knut
Nya inslag i den kinesiska kulturutvecklingen. - 11 s. : ill.
= Sid 248-258 i: BRA BÖCKERS VÄRLDSHISTORIA 5 - 1984.