Qingdynastin (1616) 1644-1912 

Se också Torguter
Jehol - kejsarstaden (Rehe, Chengde)


Steensgaard, Niels
Kinesisk expansion. - 13 s. : ill.
=Sid 148-161 i: BRA BÖCKERS…9. - 1985.
   Ming. - Qing.

Norborg, Lars-Arne
Kina och Japan öppnas för västerlandet. - 13 s. : ill.
= Sid 98-111 i: BRA BÖCKERS…11. - 1986.
   Opiumkriget. - Taipingupproret.

Simensen, Jarle
Kina : kulturförändring och riksupplösning. - 14 s : ill.
= Sid. 186-203 i: BRA BÖCKERS…,12. - 1986.
   Sun Yat-sen

Hedin, Sven                  

Jehol - kejsarstaden : skildringar från de stora mandschukejsarnas hov / Sven Hedin ; illustrerade med fotografier av dr Gösta Montell och teckningar av författaren. - Stockholm : Hökerberg, 1931. - 287 s. : ill.