QING 1644-1912 (Manchurisk dynasti)

           
Qingdynastins sista år - dokumentär ovan

Simensen, Jarle
Kina: Kultur - förändring och riksupplösning. - 18 s . : ill.
= 218-203 :Bra böckers världshistoria : Väst erövrar världen 1870 - 1914. - Höganäs : Bra böcker, 1986. - 271 s. : ill.


 

1644-1912     Qing-dynastin (Manchurisk dynasti) Wiki     

     1644-1661                         Shunzhi
     1662-1722                         Kangxi
     1723-1735                         Yongzheng
     1736-1795                         Qianlong
     1796-1820                         Jiaqing
     1821-1850                         Daoguang  1:a Opiumkriget 1839-42.

Cixi  Under tidsperioderna 1861 till 1873, 1875 till 1889 och 1898 till sin död 1908 hade Cixi makten över Kina som ställföreträdande regent; de första gångerna som förmyndarregent och den tredje perioden som regent under kejsarens arrest, men var aldrig monark (kejsare).

     1851-1861                         Xianfeng     2:a Opiumkriget 1856-1860
     1862-1873                         Tongzhi      Taipingupproret 1856-1864
     1874-1908                         Guangxu     Boxarupproret 1898-1901
                                                                   1:a Sino-Japanska kriget  1894-95.
                                                                    1898 Genom Kang Youweis
                                                                     påverkan, som  kejsaren från juni till
                                                                     september 1898 utfärdade  
                                                                     27 reformedikt i en rad som  
                                                                     föranledde den palatsrevolution
                                                                     som återgav änkekejsarinnan Cixi 
                                                                     regeringsmakten. 

     1909-1912                         Puyi (Xuantong). 1911 Den republikanska 
                                                        Xinhairevolutionen, störtar Qingdynastin.

     1916                                   Yuan Shikai (Hongxian) kejsareDen förbjudna staden