Qin - Extended kronologi

Qins plats i allmän kronologi:

Omkr. 1600-1046 f Kr.  
Shangdynastin
1046-256 f Kr.               Zhoudynastin    
          1046  - 771 f Kr.  Västra Zhouperioden
            770  - 256 f Kr.  Östra Zhouperioden
            770  - 481 f Kr.  Vår och höstperioden
            475  - 221 f Kr   De stridande staternas period

221 - 207/206 f kr Quindynastin

206/202 f Kr - 220 e Kr Handynastin    
             206/202 f Kr - 9 e Kr Tidiga Hanperioden
              24 e Kr  - 220 e Kr.    Sena Hanperioden              
KRONOLOGI KRING QIN-DYNASTIN OCH SHI HUANGDI

Omkr 300 f Kr.
   Qinfolket bygger en lång mur för att stå emot nomaderna i nordväst.

285 f Kr.
Ett hotande uppror i staten Shu (i nuv Sichuan) leder till att dras territorium införlivas i staten Qin.

Omkr 280 f Kr.
Li Si, som skall bli främste rådgivare åt ”Den förste kejsaren av Kina”, föds i staten Chu (i Henan).

Omkr 261 f Kr.
I Handan bistår Lu Buwei prins Zizhu från Qin (= King Zhuangxiang of Qin 281–247 f Kr, personliga namn Yiren and Zichu, Zizhu), som är gisslan och som skall bli far till ”Den förste kejsaren”. 

260 f Kr.
Slaget vid Chang Ping. Qin anställer blodbad på 400 000 fångar från Zhao.

Omkr 258 f Kr.
Zheng, den blivande förste kejsaren föds. (personnamn Ying Zheng (嬴政; Yíng Zhèng) alternativt Zhao Zheng)

Omkr 257 f Kr.
Qin bbygger en bro över Gula Floden.

256 f Kr.
Trupper från Qin avsätter härskaren i Zhou.

251 f Kr.
Kung Xiaowen kallar prins Zizhu (senare Kung Zhuangxiang av Qin) och Lu Buwei till huvudstaen Xianyang.

250 f Kr.
Prins Zizhu bestiger tronen i Qin som Zhuangxiang och Lu Buwei utnämns till förste rådgivare.

256 el 247 f Kr.
Liu Bang, den blivande förste Hankejsaren Gaozu, föds.

247 f Kr.
Kung Zhuangxiang av Qin dör. Li Si lämnar Xun Zi och far till Qin.

246 f Kr.
Zheng, den blivande förste kejsaren, tillträder tronen i Qin vid 13 års ålder meda hans ”andre fader” Lu Buwei fungerar som regent. Kung Zheng gör Li Si till fördste skrivare. Zhengguokanalen öppnas.

238 f Kr.
Lao Ai gör uppror.

237 f kr.
Lu Buwei landsförvisas till staten Shu där han två år senare begår självmord.  Li Si räddas tillsammans med andra främlingar från deportation.
Li Si är justitieminister 237-219 f Kr.

233 f Kr.
Filosofen Han Fei Zi dör i Xianyang.

230 - 221 f Kr. Qins föreningskrig.

230 f Kr.
Qin annekterar staten Han.

228 f Kr.
Qin annekterar staten Zhao.

227 f Kr.
Jing Ke försöker utan framgång mörda kung Zhen.

225 f Kr.
Qin annekterar staten Wei.

223 f Kr.
Staten Chu besegras av general Wang Jian varpå Qin annekterar den.

222 f Kr.
Qin annekterar staten Yan.

221 f Kr. 
Den sista feodala staten, Qi annekterars av Qin. Kung Zheng blir kejsare med titeln Qin Shihuang för att befästa händelsen.
Li Si rekommenderara att feodalismen avskaffas.
Qin Shihuang inför en enhetlig lag, standardiserar mynt, mått, vikter och skriftspråk och grundar en centraliserad stat som styrs av en icke ärftlig byråkrati.
Qinväldet delas upp i trettiosex, senare fyrtiotvå, provinser som förbinds med ett nät av vägar. 
Vapen samlas ihop, smälts ned och gjuts till statyer i Xianyang.
Taoismens inflytande på Qin blir uppenbart.
Graven vid berget Li nämns för första gången. 

219 f Kr.
Qin Shihuang reser omkring i sitt kejsardöme. Han försöker förgäves efter odödlighetens elixir.
Gao Jianlis mordförsök misslyckas.

218 f Kr.
Zhang Liang försöker utan framgång mörda den förste kejsaren då denne befinner sig på resa.

215 f Kr.
Qin Shihuang skickar ut en andra expedition som skall söka efter odödlighetens elixir.
General Meng Tian segar över nomaderna.

214 f Kr.
General Meng Tian nämns i samband med den stora muren som det tog många år att fullborda.

213 f Kr.
Li Si råder den förste kejsaren att brdänna landets böcker.

212 f Kr.
Qin Shihuang begraver 460 lärda i Xianyang och fördriver sin äldste son, prins Fu Su, till den stora muren. Byggnadsarbetet börjar på Afangplalatset.