Diskurs

Våra kunskaper om Qindynastin och dess förste kejsare Shi Huangdi kommer (utöver arkeologiska fynd förstås) nästan helt och hållet från en enda person, historikerna Sima Qian. (Ssu-ma Chíen) och hans monumentala verk Shi Ji (Historieskrivarens uppteckningar).


Tryckt urval på svenska: 
Sima, Qian: Shi ji. Urval
Kinas förste kejsare / Sima Qian ; översättning och inledning av Bengt Pettersson. - Stockholm : Natur & kultur, 2016. - 210 s. - ([Levande litteratur])

Om Sima Qian:

Watson, Burton
Ssu Ma Chien Grand Historian Of China / by Burton Watson - New York : Columbia University press,1958. - 276 s. - Index.

Sima skrev sitt verk hundra år efter de händelser som rör Qindynastin och förste kejsaren och han använder källor som han inte anger. Han skrev alltså sitt verk kring år hundra f Kr, under Han-dynastin vilken efterträdde Qin 202 f Kr efter fyra år av inbördeskrig och dåförtiden var det liksom en gammal vana bland nya dynastier att sudda ut allt gammalt. Sima skrev sitt verk under en kejsare som var lika äregirig och hänsyslös som den förste kejsaren. Sima hade sina skäl att känna sig misskrediterad av Hankejsaren vid namn Wu (140-87 f kr) och man kan med fog misstänka att han riktade sin satir mot skenmål, (Den förste kejsaren) som till sin karaktär liknade hans tids regent. 
  När Sima Qian tog över arbetet som rikshistoriograf efter sin far inträffade efter en tid den stora katastrofen. Hanväldet var hotat av en stam som hette Xiongnu, ett ”barbarfolk” som levde norr om den kinesiska muren, företrädesvis i Mongoliet. 50 år tidgare hade de nästan intagit Hanfolkets huvudstad Xian.
Kejsare Wu