Wu Zetian 624-705 kejsarinna under Zhou


Wu Zetian wiki
Under den tidiga Tangperioden regerades Kina av sin första och sista kejsarinna Wu Zetian som när hon tagit makten efter sin makes död 690 välte alla de konfucianska, patriarkala konventionerna på ända för sina egna, protofeministiska syften. Hon eliminerade de flesta ur den manliga Tangsläkten för att grunda sin egen matrilinjära dynasti ; tog sig manliga konkubiner; lade ut stora statliga pengar på afrodisiaka så potenta att nya tänder och ögonbryn påstås ha vuxit ut på henne vid sjuttio års ålder, allt i syfte att få ut maximal njutning av ett par nya älskare.


Litteratur: 

Lin, Yutang

Lady Wu : en sann berättelse / Översättning av Håkan Norlén. - Stockholm : Bonnier, 1958. - 235 s.
  Orig:s titel: Lady Wu : A Ture Story.  (Archive.org)
  Utspelas under Tang-dynastin 618-907, eller egentligen under ett avbrott i Tang då Kinas enda officiellt erkända kejsarinna härskade, Wu Zetian (i boken Wu Tsertien) eller Wu Zhao, som innehade makten under Zhoudynastin (690-705). Hon var en milt sagt säregen personlighet sammansatt av brottslighet och överlägesen intelligens, säger författaren, och vars ärelystnad överskred storhetsvansinnets gräns, men vars metoder var kyliga, exakta och i hög gdrad präglade av ett klart intellekt. Yutang Lin jämför henne med Stalin. Samma mördande av generaler och äldre statsmän, samma utrensningar, processer och tortyrmetoder. Nyckfull, brutal och med diktatoriska vredesutbrott och liksom Stalin rejält lagtd för självglorifiering. Boken, menar författaren, är inte skriven som en roman, utan som en strängt historisk biografi där händelser och dialog går att belägga. Men som i alla objektiva biografier finns ett element av subjektiv tolkning. Berättelsen bygger på två officella Tangkrönikor ”Den gamla Tanshu” och ”Den nya Tangshu”. Författaren slutar sitt förord med den smått lakoniska anmärkningen ”Hon är enastående i Kinas annaler och förtjänar en plats bland världshistoriens största förbrytare”.