Cixi - 1835-1908 änkekejsarinnan under Qing

Cixi wiki

Chang, Jung
Den sista kejsarinnan av Kina / Översättning av Ulf Gyllenhak. - Stockholm : Norstedt, 2014. - 503 s.
  Orig:s titel: Empress Dowager Cixi.

Buck, Pearl 1892-1973 
Kejserlig kvinna : [Tzu Hsi] / Översättning av Lisbeth Renner. - Nyt utg. - Stockholm : Bonnier, 1965. - 370 s. - (Bonniers folkbibliotek)
   Origs: titel: Imperial Woman. 1956. Första svenska utg. 1957.

Min, Anchee
Kejsarinnans Orkidé. - 2004.

Författaren tecknar här, i den första delen i en planerad trilogi om inflytelserika kvinnor, ett skönlitterärt porträtt av den sista kejsarinnan av Kina - Cixi, kallad Orkidé, och hennes liv i Kina under Qingdynastins slutfas. Cixi förför kejsaren, föder honom en son och får efter kejsarens död överta tronen.
Den sista kejsarinnan. - 2008.
Den andra boken om den sista kejsarinnan av Kina, Cixi. Hon har nu blivit änka och har som mor till den bortgångne kejsarens ende son nått maktens centrum. Den här tiden, 1800-talets andra hälft, är en mycket våldsam period i Kinas historia. Cixi tvingas hantera många konflikter, såväl internationella som inhemska.