”Mytisk tid” Xia, Shang, Zhou 2200-441 f kr

2200 - 1750 f kr           Xiadynatin (mytisk epok)
1750  - 1028 f kr          Shangdynastin                                 
1028  -  256 f kr           Zhou (Chou) dynastin
   441  - 441 f kr           De stridande staternas period.

Med Zhousläktens underkuvande av Shangdynastin, framträder slutligen den KINESISKA STATEN. 
  Ursprungligen så hade den lilla Zhoustammen interagerat med nomaderna i norr och med det proto-tibetanska Qiangfolket i väst. Här lärde man sig tidigt att interagera med annorlunda kulturer. Efter att slutligen bosatt sig i Weiflodens dalgång, hade Zhousläktens ledare varit vassaler till Shang till dess att de var starka nog att besegra Shang i krig kring 1040 f kr. Varje sida skall ha lyckats mobilisera mellan sju- och åttahundra byar eller ”småstater”. De segerrika Zhou byggde en ny huvudstad i Xi'an (Chang'an)
  Mest troligt är att Shangeliten och Zhous härskande klass till slut smälte samman. 
  Efter att ha besegrat nomaderna i nordväst utvidgade man sitt område genom kampanjer söderut in i området kring Han- och Yangzifloderna och sydöst längs Huaifloden.
  Zhoustyret etablerades genom ett ”feodalt” nätverk med förläningar (eng enfeoffing)

Kinesisk bronsålder - Shang och Zhou Metropolitan musem