MING 1388-1644 


             

1368-1644    Ming-dynastin (Hankineser dominerar åter) Beijing etableras som huvudstad. 
      

         


LITTERATUR

Steensgaard, Niels
Kina - det största riket i världen. - 11 s : ill.
= Sid 121-131 i: BRA BÖCKERS…7. - 1985.
   Mingdynastin.

Steensgaard, Niels
Kinesisk expansion. - 13 s. : ill.
=Sid 148-161 i: BRA BÖCKERS…9. - 1985.
   Ming. - Qing.

The use of blue on Chinese porcelain of the Ming Dynasty, 1368-1644. - Fogg Art Museum, 1947. - 12 p.
  Oillustrerad utställningskatalog, litt.