1937 Nanjing-massakern


NANJINGMASSAKERN  - EN AV TIDENS VÄRSTA KRIGSFÖRBRYTELSER
Den fruktansvärda tragedin i Nanjing 1937 har i stort negligerats av historiker, så t ex i Bra böckers världshistoria. En hel del forskning och klarlägganden fick vi rätt sent via Iris Changs stridsskrift ”Nanjing : Massakern på en kineisk stad” på svenska 2007. 
Chang, Iris
Nanjing : Massakern på en kinesisk stad / Iris Chang ; Översatt av Kjell Waltman ; Svenskt förord av Ingemar Ottosson. - Lund : Historiska media, 2007. - 350 s. : ill.
  Orig:s titel: The rape of Nanking : The forgotten holocaust of World War II.

Under december 1937 och några veckor framåt genomfördes i Kinas dåvarande huvudstad Nanjing en fasansfullt grym massaker. Inte nog med att mängder av försvarslösa människor dödades: massakern åtföljdes också av andra svåra övergrepp i form av våldtäker, mordbrand och plundring. Det var alltså inte några vanlig stidshandlingar utan staden var föremål för ett rent folkmord, en av tidens värsta krigsförbrytelser. Massakern utfördes av den Kejserliga Japanska Armen under det Andra Sino-Japanska kriget.
  En märklig person i sammanhanget (som väl Iris Chang fokuserar på) är tysken (nazisten) John Rabe som kom att bli en kinesisk Schindler och räddade många kineser undan eländet. Figurerar också i filmen nedan:

En spelfilm av med nästan dokumentär känsla finns att se:
Nanjing! Nanjing! = City of life and death.  Wiki.

Skönlitterärt behandlas tiden för det Andra Sino-Japanska kriget och Japanernas invasion av Pearl Buck i romanerna Draksådd (Dragon Seed fulltext på engelska InternetArchive) och Löftet. Antagligen förstod hon inte vidden av den japanska terrorn men efter en sävlig inledning beskrivs snart japaneras framfart som är av en natur som kineserna aldrig kunnat föreställa sig.
Anmälan av Draksådd med handlingsresumé hittar vi i BLM 1942 Artur Lundkvist skriver: ”Den goda jorden i fara”.