Historiska ingångar : Litteratur och film


Håland, Randi

Kina och Östasien / Randi och Gunnar Håland. - 9 s. : ill.
= Sid 237-245 i: BRA BÖCKERS…I. - 1983.
  Förhistorien. Shangdynastin.

Thomsen, Rudi
Mittens rike blir en enhet. - 30 s. : ill.
= Sid 11-41 i: BRA BÖCKERS…2. - 1983.
  Qindynastin. Shi Huangdi.

Bruun, Patrick
Hankejsarnas imperium. Nomader och gränskontakter. - Traditionen och mittens rike. Politisk splittring och religiös samling. Kulturers möte. - 64 s. : ill.
= Sid 12-65 i: BRA BÖCKERS…3. - 1983.


Gethe, Carl Johan 1728-1765
Dagbok, hållen på resan till Ostindien 1746-1749. - 1749. [Handskrift]
  Dagboken skildrar resan till och från Kanton med utförliga beskrivningar av Cádiz, Kanton, Tenerifffa och Java. Skildringar av kinesiska seder och bruk, det kinesiska språket, skeppsfart, djur och växter i Kanton. Kapten ombord på skeppet Götha Leijon var Bengt Askbom.

Gunnes, Erik
Mittens rike återuppbyggs. Vägen mot väster. Poeter munkar och mandariner. Imperiet i konflikt och förvandling. - s. 56 s .: ill.
= Sid 140-195 i: BRA BÖCKERS…4. - 1984.
  Sui och Tang.

Helle, Knut

Nya inslag i den kinesiska kulturutvecklingen. - 11 s. : ill.
= Sid 248-258 i: BRA BÖCKERS...5 - 1984.
   Songdynastin.

Helle, Knut

De stora erövrarna. - 32 s. : ill.
= Sid, 54-81 i: BRA BÖCKERS…5. - 1984.
     Mongolerna. - Djingis Kahn.

Kiöping, Nils Matsson,1621-1680 Wiki
Reesa som genom Asia, Africa och många andra hedniska konungarijken, sampt öijar medh flijt är förrättat / Nils Mattsson Kiöping ; avskrivna från originalen av Martin Rundkvist & med inledning av Kristiina Savin. - Stockholm : Ruin, 2016. - 171 s. - (Ruins förvandringar ; 2)

Avskrivning av 1667 års utgåva med titeln: Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan- [Fulltext Projekt Runeberg]. Innehåll: Kiöpings självbiografi för åren 1647-1658 /utgiven av Samuel Loenbom, 1773.


Osbeck, Pehr 1723-1805
Dagbok öfwer en Ostindisk resa åren 1750, 1751, 1752 : Med anmårkningar uti naturkunnigheten, fråmmande folkslags språk, seder, hushållning, m. m. / af Pehr Osbeck. - Stockholm : Tryck hos Grefing [på egen bekostnad], 1757. - 376 s + planscher ; Register. Appendix: Kort berättelse om den Chineiska landthushåldningen / af C.G.E.B [C.B Ekberg]. - 32 s.
  Engelsk utgåva Vol 1 ; Vol 2.

Steensgaard, Niels
Kina - det största riket i världen. - 11 s : ill.
= Sid 121-131 i: BRA BÖCKERS…7. - 1985.
   Mingdynastin.

Steensgaard, Niels
Kinesisk expansion. - 13 s. : ill.
=Sid 148-161 i: BRA BÖCKERS…9. - 1985.
   Ming.

Norborg, Lars-Arne
Kina och Japan öppnas för västerlandet. - 13 s. : ill.
= Sid 98-111 i: BRA BÖCKERS…11. - 1986.
   Opiumkriget. - Taipingupproret.

Simensen, Jarle
Kina : kulturförändring och riksupplösning. - 14 s : ill.
= Sid. 186-203 i: BRA BÖCKERS…,12. - 1986.
   Sun Yat-sen

Huldt, Bo
Kina - världen mellan världarna. - 14 s. : ill.
= Sid. 210-223 i: BRA BÖCKERS…,14. - 1983.
     Mao

   

Henrikson, Alf
Kinesisk historia. - 1987.  Elib.Nyberg, Kenneth, 1971-

Bilder av Mittens rike : kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749-1912 / Kenneth Nyberg. - Göteborg : Historiska institutionen, Univ., 2001. - 332 s. : ill. - (Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg ; 28). Digital utgåva.


ZHOUDYNASTIN 690 - 705. Kejsarinnan WU

Lin, Yutang
Lady Wu : en sann berättelse / Översättning av Håkan Norlén. - Stockholm : Bonnier, 1958. - 235 s.
  Orig:s titel: Lady Wu : A Ture Story.  (Archive.org)
  Utspelas under Tang-dynastin 618-907, eller egentligen under ett avbrott i Tang då Kinas enda officiellt erkända kejsarinna härskade, Wu Zetian (i boken Wu Tsertien) eller Wu Zhao, som innehade makten under Zhoudynastin (690-705). Hon var en milt sagt säregen personlighet sammansatt av brottslighet och överlägesen intelligens, säger författaren, och vars ärelystnad överskred storhetsvansinnets gräns, men vars metoder var kyliga, exakta och i hög gdrad präglade av ett klart intellekt. Yutang Lin jämför henne med Stalin. Samma mördande av generaler och äldre statsmän, samma utrensningar, processer och tortyrmetoder. Nyckfull, brutal och med diktatoriska vredesutbrott och liksom Stalin rejält lagtd för självglorifiering. Boken, menar författaren, är inte skriven som en roman, utan som en strängt historisk biografi där händelser och dialog går att belägga. Men som i alla objektiva biografier finns ett element av subjektiv tolkning. Berättelsen bygger på två officella Tangkrönikor ”Den gamla Tanshu” och ”Den nya Tangshu”. Författaren slutar sitt förord med den smått lakoniska anmärkningen ”Hon är enastående i Kinas annaler och förtjänar en plats bland världshistoriens största förbrytare”.


1900-talet : Kulturrevolutionsromaner

getxinfo

Chang, Jung, 1952-
Vilda svanar : tre döttrar av Kina / Jung Chang ; översättning: Margareta Eklöf. - Pocketutgåva. - Stockholm : Norstedt, 2014. - 548 s. : ill.
   Origs:s titel: Wild swans : three daughters of China. 1991.
   Första svenska utg. 1992.
   Tre generations kvinnors liv i 1900-talets Kina. Boken är en blandning av
   memoarer och historisk ögonvittnesskildring.

Chang, Jung
Den sista kejsarinnan av Kina. - 2014.
Biografi över änkekejsarinnan Cixi (1835-1908). Vid sexton års ålder valdes Cixi till att bli en av kejsarens otaliga konkubiner. När kejsaren dog 1861 upphöjdes deras femårige son till ny kejsare. Cixi genomförde genast en palatskupp och blev i praktiken Kinas nya härskare. Hon kom att förändra Kina i många avseenden.  Jfr Anchee Mins romaner om Cixi.

Kadeer, Rebiya
Kampen mot draken / Rebiya Kadeer ; berättad för Alexandra Cavelius ; [översättning: Matilda Narin ; foto bildbilaga: Annelie McIver, Debora Andersson]
. - Ekerö : Narin, 2010. - 382 s. : ill.
  Uiguriskan Rebiya Kadeers självbiografi skriven av den tyska journalisten Alexandra Cavelius, täcker tiden fram till 2007. Hon porträtteras som mor till elva barn, representant i Kinas Nationella folkkongress, framgångs- och inflytelserik affärskvinna, politisk fånge under åtta år, men främst som internationellt känd människorättsförkämpe för uigurernas intressen. Sedan 2005 lever Kadeer, i Kina betraktad som terrorist, i exil i USA. Sedan uigurernas stat Xinjiang kommit under Folkrepubliken Kinas styre 1949 har nationella krafter kämpat för politisk självständighet. Kadeer, en gång Kinas rikaste kvinna, skildrar sin egen integritet och moral alltid i ljusaste dager. Detaljer om att hennes förmögenhet delvis måste ha kommit till genom svarthandel, kontakter med lokalmaffian eller mutor till regeringstjänstemän framställs här inte som tvivelaktiga utan snarare som några av affärslivets oundvikliga villkor. Med ett patos och en retorik som är mycket nationalistiska och ett genomgående svartvitt-måleri är detta en partisk inlaga av en karismatisk och viljestark kvinna med ett oförtrutet självförtroende. BTJ.   Wiki eng.


Min, Anchee,
 1957-
Röd azalea : drömmar om kärlek och frihet : den sanna historien om en kinesisk flickas uppväxt under 60-talet / Anchee Min ; översättning: Per Nyqvist. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1994. - 267 s.
   Orig:s titel: Red azalea.
   Recensioner:

Namu, Yang Erche                                                                                  Döttrarnas rike / Yang Erche Namu & Christine Mathieu ; översättning Ritva Olofsson. - Höganäs : Bra böcker, 2004. - 288 s. - (En sannn historia).              
   Orig:s titel: Leaving Mother Lake.
   Om Mosuofolket.