HAN 206 f kr - 220 e kr. 


Efter Qins död efterträddes av sin son, men det blev Liu Bang, som senare tog sig namnet Kao Tsu/Gaozu, som blev Han-dynastins verklige grundare. Sidenvägen öppnades nu upp och Kina bedrev handel med när och fjärran, även länderna runt Medelhavet. Under den här perioden startade den keramiska produktionen i Jingdezhen, den blivande porslinsmetropolen. [Sökn].

TRYCKTA TEXTER

Thomsen, Rudi

Mittens rike blir en enhet. - 30 s. : ill.
= Sid 11-41 i: BRA BÖCKERS…2. - 1983.
  Zhou. Qindynastin. Shi Huangdi. Han. De tre kungadömena.

Bruun, Patrick
Hankejsarnas imperium. Nomader och gränskontakter. - Traditionen och mittens rike. Politisk splittring och religiös samling. - 36 s. : ill.
= Sid 12-47 i: BRA BÖCKERS…3. - 1983.

FULLTEXT

MartinWilbur, C.  (Clarence Martin), 1908-
Slavery in China during the Former Han dynasty, 206 B.C.-A.D. 25.- [Fulltext]. - Chicago : Field Museum, 1943. - (Field Museum Anthropological series ; 525). 
   Diss.
  Slaveri ; Kina : Handynastin 206 f kr - 220 e kr.