De tre kungadömena 221-589

Buddhismen kommer till Kina

Thomsen, Rudi

Mittens rike blir en enhet. - 30 s. : ill.
= Sid 11-41 i: BRA BÖCKERS…2. - 1983.
  Qindynastin. Shi Huangdi. Han. De tre kungadömena.

Bruun, Patrick
Hankejsarnas imperium. Nomader och gränskontakter. - Traditionen och mittens rike. Politisk splittring och religiös samling. Kulturers möte.  - 64 s. : ill.
= Sid 12-65 i: BRA BÖCKERS…3. - 1983.