Epoker : Förhistorien - Arkeologi 


Tidsepoker i Kinas historia

600.000 – 200.000 år sedan Tidig paleolitisk tid (Pekingmannen, Homo erectus)

 200.000 – 50.000 år sedan.  De första Homo sapiens (Mellanpaleolitisk tid)

50.000 – 12.000 år sedan.      Homo sapiens sapiens (Sen paleolitisk tid)

12.000 - 2000 f.v.t.                   Neolitisk tid (yngre stenåldern)
                                                       
 Man kan urskija Redan 6000 år f kr tillverkades lergods kring Gula- 
och Yangtzefloden. Kärlen formades med lerspiralsmetoden och dekoren var alltid nonfigurativ. Kärlen brändes i ugnar upphettade till 700 grader och färgerna var ockra och svart. Det som tillverkades var bruks- och gravgods. Två horisonter framstår som viktiga krukmakarkulturer ; den av J G Andersson 1921 påträffade Yangshao i Henan i norra Kina och Lungshan i Shandongprovinsen i mellersta Kina.
                                                       

8000-5000 f.v.t.                        Marken börjar odlas 

Glover, Ian C.
Jordbrukets ursprung i Östasien. Östasien under bronsåldern. - 5 s.
= Sid. 168-173 1: ARKEOLOGI, 1981.

5000-3000 f.v.t.                        Yangshao 仰韶 

3000-2200 f.v.t.                        Longshan 龙山

2200-1750 f.v.t.                         Xia 夏朝(Kinas första dynasti?) 

1750-1040 f.v.t.                         Shang 商朝

      Tiden mellan järnets införande omkring 600 f kr och återupprättandet av ett ett långlivat kejsardöme under Tangperioden anses av måga vara en speciell tid. Splittringen fick ge vika för politdisk enhet och kulturell standardisering.    

Loewe, Michael
Ett kinesiskt välde växer fram. - 6 s. :ill.
= Sid 246-251 i: ARKEOLOGI, 1981.   

Zvelebil, Marek  
Nomadernas framträdande i Centralasien. - 5 s. : ill. (500 f kr - 1300 e kr).
= Sid. 252-256 i: ARKEOLOGI, 1981.                                      

1100-771 f.v.t.                            Västra Zhou 西周

771-256 f.v.t.                              Östra Zhou 东周

Loewe, Michael
Ett kinesiskt välde växer fram. - 6 s. :ill.
= Sid 246-251 i: ARKEOLOGI, 1981.

771-475 f.v.t.                              Vår och höstperioden 春秋时

475-221 f.v.t.                              De krigande staternas tid 战国时代Corinne Debaine-Francfort, Corinne
Återupptäckten av det gamla Kina / Corinne Debaine-Francfort ; översättning: Anna Gustafsson Chen. - Stockholm : Bergh, 1999. - 159 s : ill. - (En värld av vetande)
   Orig:s titel: La redécouverte de la Chine ancienne.
   Förhistoria - Arkeologi - Shang och Qindynastierna.

Håland, Randi
Kina och Östasien / Randi och Gunnar Håland. - 9 s. : ill.
= Sid 237-245 i: BRA BÖCKERS…I. - 1983.
   Shangdynastin 1750-1040 f kr.

Myrdal, Eva
Kina före Kina / Eva Myrdal ; [faktagranskning: Magnus Fiskesjö, Chen Xingcan ; illustrationer: Ocias Design ; foto: Karl Zetterström]. - Stockholm : Östasiatiska museet, 2004. - 181 s. : ill. - (Östasiatiska museets utställningskatalog ; 57)