Arkeologi och tidig historia 600.000 f kr - 2000 f kr


FÖRHISTORIA

600.000 – 200.000 år sedan Tidig paleolitisk tid (Pekingmannen, Homo erectus)
200.000 – 50.000 år sedan.   De första Homo sapiens (Mellanpaleolitisk tid)
50.000 – 12.000 år sedan.     Homo sapiens sapiens (Sen paleolitisk tid)
12.000 - 2000 f kr                 Neolitisk stenålder

2200 - 1750 f kr           Xiadynatin (mytisk epok)
1750 - 1028 f kr          Shangdynastin                                 
1028 - 256 f kr           Zhou (Chou) dynastin
  441 - 441 f kr           De stridande staterna period.


Studiet av Kinas arkeologi och förhistoria är ett förhållandevis nytt fenomen. Man kan väl säga att fornforskningen inte började tidigare än 1920-talet. I västvärlden hade man länge menat att Kinas högkulturer snarast hade sitt ursprung i inflytanden från väst, men arkeologin visar snarast på motsatsen. Kina har en mycket gammal egen tradition och kontinuerlig utveckling.

Kina kännetecknas av två bergskedjor som löper i nord-sydlig riktning. Den ena bergskedjan finner vi längs kusten och sträcker sig med små avbrott från nordväst (det gamla Manchuriet) genom Shandongprovinsen och vidare längs sydöstkusten to Hong Kong och Hainanön. Den andra bergskedjan löper i inlandet öster om den Centralasiatiska platån, från Shanxiprovinsen, söderut genom Sichuan till det sydvästliga kinesiska höglandet.  Öster därom breder norra Kinas slätt land ut sig. 

Pekingmänniskan - äldsta stenålder
  Bland kalkstenskullarna längs slättens gräns 4 svenska mil sydväst om Bejing hittade arkeologer på 1920-talet grottor som bebotts av ett mycket forntida folk som kontinuerligt använt dem under 200.000 år, med början för ca 400.000 år sedan. 1921 fann man en tand som kunde identifiera invånarna som en primitiv människoras och den första skall träffade man på 1929. Grävningar har blottat föremål mest av sten i 100.000-tal sedan dess, men också mer än 100 tänder och 14 skallar. Alla av en art Homo Erectus, samma människa som den som hittats på Java (1891), i Europa och i Afrika.
  Pekingmänniskan var liten, kanske 160 cm för männen och kvinnorna lite kortare. Självklart var näringsfånget baserat på jakt och insamling. 

Neolitiska Kina
Yngre stenålder börjar i Kina för ca 12.000 år sedan och kännetecknas av att människorna börjat med jordbruk.


Arkeologi 
: det internationella standardverket om utgrävningar, fynd och metoder / red.: Andrew Sherrat ; förord av Grahame Clark ; svenskt förord av Carl-Axel Moberg ; [övers. av Kerstin Karling ... ; granskning av Björn Ambrosiani …]. - Stockholm : Bonnier fakta, cop. 1981. - 484 s : ill.
   Orig:s titel: 

Luoyang