Yi (Lolo)

Yi 
Wikipedia. Googlesökning
Yi People YouTube

Kortfakta hos Culture Trip och China Highlights.

Harrell, Stevan
History of the Yi people. - Kort historik

Redefining Borders and Identity: Ethnic Dress of the Lolo/Yi Across the Vietnam-China Border / Serena Lee

En bok som diskuterar folken i bergstrakterna Indien-Kina och deras flykt undan storsamhället sedan ett par tusen år är:
Scott, James
The Art of Not Being Governed : An Anarchist History of Upland Southeast Asia.
  Han berättar om boken i den här YouTube filmen.

Satt på sin spets är integrering och assimilering beslysta genom det nu stora intresset för Atuleerfolket i Zhaojue County i Sichuan Provinsen.

Photographer records the village on the cliff -Updated: 2018-07-23 - ( chinadaily.com.cn )

Resettlement brings new opportunities to clifftop villager - chinadaily.com.cn Updated: July 9, 2020


En annan Youtubefilm diskuterar föredömligt bevarande av kultur vs inlemmande i storsamhället: Yi, the Chinese mountain tribe | VPRO Documentary.


             


Yi eller som de kallades förr Lolo.

1280px-Hua-Yao-Yi_1


Family Pictures of China's 56 Nations: Yi Nation

250px-00_Yi_minority_in_traditional_00