Torguter 

Torguter (eng Torghut) Västmongoler
Google

Hedin, Sven
Jehol - kejsarstaden : skildringar från de stora mandschukejsarnas hov / Sven Hedin ; illustrerade med fotografier av Dr Gösta Montell och teckningar av författaren. - Stockholm : Hökerberg, 1931. - 287 s. : ill.

Sven Hedin:
Efter fyra års arbete fullbordades klostertemplet Potala i september 1771. Knappt en månad förut hade torguterna från Ryssland återkommit till Kina….Torguterna som länge vistats i Rysssland, av religiösa skäl återvänt. Hela deras stam, räknande många tiotusental, anlände just vid denna tid efter att ha vandrat i mer än ett halvt år. 
  Även i stiftelseurkunden i Hsin-kung nämner kejsar Ch’ien-lung, att en av anledningarna till detta tempels uppbyggnd var torgutstammens återförening med riket….
 Torguterna voro en av de fyra ölötiska stammarna (Four Oirat tribes). I början av 1600-talet hade de av östmongolerna blivit fördrivna från sina betesmarker kring den Blåa sjön, Koko-nor, och år 1616 brutit upp till stränderna av Uralfloden. Med 50.000 tält slog sig deras anförare ned mellan denna flod och Jemba och erkände Rysslands överhöghet. De fortsatte därpå sin vandring till nedre loppet av Volga. Den omständigheten att de blivit ryska undersåtar hindrade dem icke från att tid efter annan plundra ryska städer. Deras stamförvanter stdannade vid Ili och voro dsungarernas grannar. 
 Å 1761 blev den unge Ubascha av torguternas furstesläkt khan över stammen. På alla håll var denna omgiven av kristna och muhammedanska folk, men höll ändå fast vid sina anfäders tro, förblev lamaistisk och hyllade Dalai Lama i Lhasa. (s 42-43)

Potala palace (Putuo Zoncheng)