Koryaker (eng. Korak)

Dedyk-Ivkavav, Valentina
Koryak : Eastern Siberian. - Smithsonian Institution : Alaska Native Collections.
    Eastern Siberian people.

Krupnik, Igor
Koryak. - Smithsonian Institution : Alaska Native Collections.

Jochelson, Waldemar
The Mythology of the Koryak. - AA 1904. (Archive org)

Bergman, Sten
Kamtchatka : skildringar från en treårig forskningsfärd. - 2 upp. - Stockholm : Bonnier, 1928. - 444 s. : ill.
  S 134-135:
 ”I byn Uschki, dit vi några dagar senare anlände…träffade vi för första gången några av Kamtchatkas nomader, korjakerna och lamheterna. De hade kommit ned från fjällen för att sälja några utter och sobelskkinn. De voro klädda i skinn från topp till slå och sågo ut som äkta vildmarkens barn. De frågade efter sprit och flugsvamp. Även det senare användes av dem som berusningsmedel. De inbjödo oss att fölkja med dem upp i fjällen och hälsa på i deras skinnjurtor. Men denna gång hade vi inte tid. Vi lovade i stället att komma följande vinter".
Sid 222-227: Till fjällen och nomaderna.
Sid 228-255: I lamuternas läger.
Sid 256-259: En lamutisk vinterfest.
Sid 260-277: Till korjakerna.
Sid 298-304      : Åter till vildarna [korjaker och lamuter]
                     Sid 299: ”Från de sjuka och illaluktande kamtchadalbyarna kändes
                     det nästan som en befrielse att träffa ett friskt och kraftigt folk, som
                     blomstrade av välmåga.”
Sid 305-311  : Med lamuter på flyttning.
Sid 408-413  : Stenåldersboningarna i Listvenichnaja Bay.
                        sid 410-411 bilder av stenspetsar inte helt olika Clovis men
                        kanske utan tånge. Äldre? (Jfr Clovis)   

  Bergman: sid 411- Frågan är nu hur gamla dessa kunna vara. Att de tillhört kamtschadalerna torde ej vara något tvivel om, ty halvöns båda andra folk, lamuter och korjaker, äro senadre invandrare och torde aldrig ha framträngt så långt söderut.