Dalarna Litteratur


Släktforskning i Dalarna
Dalregementet


Gagnef
Bibliografi
Olaus Laurentii-föreningen
Gagnefs släktforskarförening   Litteratur

Byföreningen Gagnefsbyn  (Kort historik)
Gagnefs hembygdsförening


E-TEXTER


Forsslund, Karl-Erik 
1872-1941: Med Dalälven från källorna till havet. Stockholm : Åhlen & Åkerlund. - ill.   Om Forsslund s 195 i BSDJN

   Del 3. - Söder Dalälven.
       Bok 3: Sundborn. - 1931. - 300 s. 
       Bok 4: Stora Kopparbergs socken. - 1934. - 295 s. 

Kolm, Rudolf: Flottbroar över Dalälven. - 14 s : ill. - (Fornvännen ; 1963:48).

Kulturmiljöer i Gagnefs kommun : kulturhistorisk miljöanalys / Maria Norell, Kjell Sundström - Gagnef : Gagnefs kommun/Dalarnas museum, 1993. - (Dalarnas museums serie av rapporter ; 17)

Simonsson, MikaelDagligt liv i Dalarnas medeltid. - C-uppsats.

Wedin, Maud: Skogsfinnarna : en sammanfattning. 

Bibliografiska referenser:

Andersson, Roland
Dalarns tätbyggda byar. – 13 s.: ill.
= Sid 156-169 i:
Tradition i trä : en resa genom Sverige = Traditions in wood : a journey through Sweden / [redaktionskommitté: Kjell-Åke Aronsson ...] ; [översättning/translation: Anthony och Paul Bristow]. - Stockholm : Byggförlaget, 2002. - 319 s. : ill. 
     Annan titel: Traditions in wood. -  Med sammanfattningar på engelska
     Om den svenska träbyggnadstraditionen från medeltiden till idag. Olika byggnadstyper pres. såsom kyrkor, bostadshus, lador, logar o.s.v. Från fäbodar 
     i norr till korsvirkeshus i söder.

Hagander, Sten
Gärsgårn’n i vårt landskap : hantverk – historia – handledning / Sten Hagander. – Grödinge : Utbildningsgruppen, 1995. – 201 s. : ill.
Gärdsgårdar 

Dalarna [Om hägnader bok 15, Älvdalen Backlund, 1929. Landsm. Upps 2228:2]. – 2 s.

= Sid 129-130 Handskrift.
”Intet av de här lemnade uppgifterna äro ur tryckt källa. Ord i Älvdalen som betecknade hägnader av olika slag äro: Rogard – vanlig gärdesgård ….

Håkansson, Sven-Gunnar
Siljansbygdens hustimringsteknik. – 13 s.
= Sid.145-158 i: 
Håkansson, Sven-Gunnar: 
Från stock till stuga / Sven-Gunnar Håkansson ; [fotografier och teckningar av författaren. - 5., omarb. uppl.  - Västerås : ICA, 1999. - 337 s. : ill.


© Staffan Jansson 2015