Mozart: Ascanio in Alba 

Latin Kings eller Early Roman kings vad skall man tro om det?. En medvetenhet om historiska faktum elle lösryckta nånging? Snarast det senare tro jag.
Ascanion in Alba av Mozart då? Tillför det nånting över huvud taget? Vem vet något om de äldsta tiderna i Rom? Alba låg inte långt ifrån Rom. Inte de andra viktga händelsecentra som räknas upp i antika källskrifter.