Romarna under högrepubliken 264-100 f kr

Krig mot Kartago och Scipio Africanus seger över Hannibal ; våldsamma uppror under Gracchus.