Grundarna av republiken 509-264 f kr

Republiken. - En period som kännetecknas av våldsamma klasstrider och krig mot grannstater; Rom erövrat av Gallerna ; De tolv tavlornas lag kodifieras

Den bästa moderna framställning om den romerska republiken är faktiskt Tom Hollands bok Rubicon, som på ett ledigt och mycket initierat sätt gör skeenden och personer begripliga.

Holland, Tom
Rubicon : Den romerska republikens uppgång och fall / Översättning av Thomas Grundberg och Stefan Lindgren. - Stockholm : Månpocket, 2005. - 466 s. : ill.