Sullas diktatur

Stridigheter uppstod mellan optimates och populares. Ledare för de förra var Sulla och för de sistnämnda Caius Marius. Båda hade försökt få befälet i kriget mot Mithradates och senaten hade valt Sulla. Så snart han lämnat Italien fick populares övertaget och hämnades med mord och plundring. Senaten stod maktlös. År 86 dog emellertid Marius och några år senare en av de våldsammaste ledarna för populares, L. Cornelius Cinna.  När Sulla år 83 återvände till Italien, fanns ingen egentlig ledare för populares. Sulla hade däremot på sin sida Cn. Pompeius och M. Licinius Crassus, båda framstående fältherrar. År 82 kunde Sulla tåga in i Rom, som hårdnackat försvarats av populares.
  Sulla lät utnämna sig till diktdator på livstid, och hans hämnd blev fruktansvärd.

Konstnärliga representationer:

 Mozart skrev operan Lucio Silla (1772). Som vanligt när det gäller den här typen av opera har handlingen föga med något historiskt skeende att göra. (Handlingen i svenska wikipedia).