Jugurtha, kung av Numidien

vandalen_reich_lbsJugurtha

Jugurtha (c 160-104 f kr) var från Numidien, ett afrikanskt kungadöme allierat med Rom sedan Masinissa, Jugurthas farfar hade kämpat mot Hannibal tillsammans med romarna. Numidien kan sägas vara ett romerskt protektorat. Jugurtha som själv inte stod i tur att ärva kungadömet avrättade diverse släktingar som stod i vägen för hans framgång. Krig och oroligheter utbröt i Numidien och Caius Marius blev den romerske general som skulle skapa lugn i området. Marius var en god militär med politiska anspråk och lyckades skaffa sig position som konsul i Rom. Sju år tog han så på sig för att skipa lugn i Numidien i krig mot Jugurtha. Till sin hjälp hade Marius en duglig general, Lucius Cornellius Sulla. Jugurtha togs till Rom och avrättades.
  Marius återkom från det numidska fälttåget i lagom tid för att överta befälet i ett betydligt farligare krig: kampen mot cimbrer och teutoner, de stammar som hotade att välta det romerska imperiet överända ett halvt årtusende innan den germanska folkvandringen satte i gång på allvar.


Kort om Nordafrika därefter...
Nordafrika omvandlades emellertid därpå till en romersk provins år 29 f kr då romarna anlade en koloni på platsen för det gamla Kartago och kolonin kom att bli mycket viktig som spannmålsexportör till imperiet. Kartago återtog rollen som storstad på 200-talet och hela nordafrikanska kusten utgjorde ett väldigt romerskt nybyggarområde styrt därifrån. Bl a så föddes Augustinus här 354.

Så råkade nordafrika ut för de germanska folkvandringarna. Vandalerna ett folk ursprungligen från nordtyskland (?) eller Polen rörde sig söderut, först till Spanien och sedan till Nordafrika. År 439 hade de under kung Geiserik erövrat Kartago, kuvat dess adel, förföljt katolikerna där och beslagtagit en del av jorden. Snart hade vandalerna blivit den ledande sjömakten i regionen.
  455 angrep de Rom som intogs och skövlades under just Geiserik.

Hundra år senare tog Östrom över makten och gjorde landet till en besittning. Emellertid kom snart den muslimska expansionen i Nordafrika på 600-talet som uppslukade allt i dess väg och 697 föll Kartago än en gång för plundring och förstörelse. Araberna byggde aldrig upp staden igen.Sallustius (Caius Sallustiuis Crispis)
The Catiline and Jugurtha of Sallust / Translated into english by Alfred William Pollard. - London : Macmillan & co, 1882. - 274 p.

sustris_triumph_marius_jugurtha

Friedrich Sustris
The Triumph of Marius over Jugurtha, oljemålning av Friedrich Sustris ca 1590. - Alte Pinakothek, München.


Modernare essä om Jugurtha:

Matyszak, Philip
Jugurtha: ambition and treachery. - 10 s.
= Sid. 63-72 i:
Matyszak, Philip
The enemies of Rome : From Hannibal to Attila the Hun. - London : Thames & Hudson, 2004. - 296 s. : ill.